Nghệ An chuẩn bị sẵn sàng cho lần làm việc thứ 4 của Ủy ban châu Âu

Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ NN-PTNT liên quan đến công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU) theo khuyến nghị của Uỷ ban châu Âu (EC), ngay từ đầu năm 2023 UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Văn bản gửi đến các sở, ngành và địa phương liên quan để chuẩn bị cho lần làm việc tiếp theo của EC.

Ngư dân Nghệ An ra khơi đầu năm mới

Theo đó, để chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế các lần làm việc trước đó, trong lần làm việc thứ 4 này của ủy ban châu Âu (EC), thủy sản Nghệ An tập trung vào các giải pháp trọng tâm về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp IUU để mang lại những kết quả tốt nhất.

Nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp chống khai thác IUU trên địa bàn Nghệ An và cụ thể hóa mục tiêu gỡ “thẻ vàng” EC, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu phải thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để sẵn sàng cho nhiệm vụ quan trọng này.

Ngoài công tác thông tin, truyền thông thì đợt này sẽ tập trung việc lồng ghép công tác đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản, thanh tra kiểm tra hoạt động tại các cảng, cửa lạch… gắn với công tác chống khai thác IUU. Quá trình thực hiện, yêu cầu hệ thống chính trị địa phương phải vào cuộc quyết liệt để vận động, tuyên truyền rộng rãi đến tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trong văn bản vừa phát đi, UBND tỉnh Nghệ An nêu rõ: sẽ tập trung quản lý, theo dõi và kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá dưới nhiều hình thức, bao gồm: rà soát, thống kê toàn bộ số lượng tàu cá, hoàn thành 100% việc đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu tàu cá, cấp giấy phép khai thác, lắp đặt giám sát hành trình VMS theo quy định; lập danh sách các tàu cá không tham gia khai thác; cập nhật 100% dữ liệu tàu cá vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia; kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá xuất, nhập bến…

Theo Quốc Cường

Link gốc: https://doanhnghiepkinhtexanh.vn/nghe-an-chuan-bi-san-sang-cho-lan-lam-viec-thu-4-cua-uy-ban-chau-au-a13073.html