Browsing loại

Tài Chính

Chợ tiền tỷ… bỏ hoang

Chợ tiền tỷ không bằng mặt đường Xây dựng thiếu hợp lý, giá kiốt cao, thiếu các hạng mục phụ trợ… là những nguyên nhân cơ…