Browsing loại

Tài Chính

DNA PHARMA làm ăn ra sao?

CTCP Dược – Vật tư Y tế Nghệ An (DNA PHARMA) tiền thân là Quốc doanh dược phẩm Nghệ An. Sau nhiều lần đổi tên, năm 2000 do đặc…