Trending Now

Đăng ký

- Advertisement -

Kinh Tế

- Advertisement -

Môi Trường

Nghệ An: Tăng cường các biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học

Kế hoạch này nhằm mục đích chính là bảo vệ và giải quyết các vấn đề suy thoái môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, cùng việc thúc đẩy phát triển bền vững, góp phần phát triển kinh tế – xã hội và thích ứng biến đổi khí hậu. Khu Dự trữ…

Nắng nóng khiến hàng chục hecta ngô ở Quảng Bình bị chết

Do thời tiết nắng nóng đột ngột đầu mùa, hơn 60 hec-ta ngô vụ Đông Xuân của người dân huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình bị chết. Diện tích ngô của người dân ở 5 xã bị thiệt hại gồm: Sơn Hóa (20 hec-ta), Văn Hóa (18 hec-ta), Kim Hóa (17…

Giao Thông

Thể Thao

Du Lịch

Đẹp+