The news is by your side.
Browsing Category

Bất Động Sản

Giá bán căn hộ tăng 10%

Quý III, dù các đợt phong tỏa kéo dài khiến thị trường ế ẩm, thanh khoản kém nhất 5 năm, giá chào bán căn hộ vẫn tăng 5-10%. Thông tin này được nêu ra trong báo cáo thị trường nhà ở TP…