Cấp nước Nghệ An báo lãi 4,9 tỷ đồng

Năm 2022, Nawasco ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 281,9 tỷ đồng, lãi ròng ở mức 4,9 tỷ đồng, tăng mạnh so với hơn 800 triệu đồng năm 2021.

Trụ sở của CTCP cấp nước Nghệ An tại TP. Vinh. Ảnh: Văn Dũng

CTCP cấp nước Nghệ An (UPCoM: NAW; Nawasco) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022. Theo đó, trong 3 tháng cuối năm 2022, doanh thu thuần của Nawasco đạt 71,1 tỷ đồng, tăng hơn 5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, lãi ròng hơn 1,4 tỷ đồng.

Luỹ kế cả năm, doanh thu thuần của Nawasco đạt 281,9 tỷ đồng (tăng hơn 10 tỷ so với năm trước), lãi ròng hơn 4,9 tỷ đồng, tăng mạnh so với hơn 800 triệu đồng năm 2021.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản Nawasco ở mức 863,4 tỷ đồng, trong đó, tài sản dài hạn (576,3 tỷ đồng) và tài sản ngắn hạn hơn 287,1 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của Nawasco hơn 483,3 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu 380 tỷ đồng, gồm vốn góp của chủ sở hữu 373,8 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển hơn 1,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 4,98 tỷ đồng…

Tại ngày 31/12/2022, Nawasco có vốn điều lệ hơn 373,8 tỷ đồng, trong đó, UBND tỉnh Nghệ An đứng 38,05% cổ phần (tương đương 142,2 tỷ đồng), cổ đông lớn còn lại là CTCP mía đường Sông Con (27,66% cổ phần) và các cổ đông khác (34,29% cổ phần).

Trước đó, cổ phiếu của Nawasco đã bị đưa vào diện bị hạn chế giao dịch do không công bố thông tin BCTC bán niên 2022, tuy nhiên đến ngày 28/10/2022, Sở GDCK Hà Nội đã thông báo đưa cổ phiếu của Nawasco ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch từ ngày 1/11/2022. Lý do Nawasco đã đăng ký giao dịch và công bố thông tin BCTC bán niên 2022 đã soát xét.

Trong giai đoạn 2019-2022, doanh thu thuần của Nawasco dao động không đáng kể, khi năm 2019 ở mức 253,9 tỷ đồng, năm 2020 với 254 tỷ đồng, tăng lên 271,9 tỷ đồng vào năm 2021 trước khi đạt đỉnh 282 tỷ đồng năm 2022. Lợi nhuận thuần của Nawasco cũng tỷ lệ thuận với doanh thu khi công ty này bão lãi 0,76 tỷ đồng năm 2019 và đạt 0,7 tỷ đồng năm 2020, 1,1 tỷ đồng năm 2021 và đạt đỉnh 4,9 tỷ đồng năm 2022.

Đồ hoạ: Văn Dũng.

Theo Văn Dũng

Link gốc: https://nhadautu.vn/cap-nuoc-nghe-an-bao-lai-49-ty-dong-d73803.html