Quảng Bình: Sớm bàn giao mặt bằng cho dự án cao tốc Bắc – Nam

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các địa phương phải hỗ trợ, tái định cư, đảm bảo bàn giao 70% diện tích mặt bằng cho dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đi qua tỉnh trước ngày 20/11/2022 và bàn giao toàn bộ diện tích còn lại trong quý II/2023.

Ngày 5/3, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết đã có chỉ đạo về việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình giao huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy (địa bàn nơi có dự án đi qua) phối hợp với các Ban Quản lý Dự án của Bộ Giao thông Vận tải (Ban QLDA) tổ chức bàn giao, tiếp nhận hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng tại địa phương theo từng giai đoạn, cơ bản hoàn thành trước ngày 30/6/2022.

cao toc
Các dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 đi qua địa phận Quảng Bình dự kiến sẽ khởi công vào cuối năm nay. (Ảnh minh hoạ)

 

Rà soát, hoàn thành kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh phê duyệt làm căn cứ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định. Trên cơ sở hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng, chỉ đạo các đơn vị, địa phương xác định sơ bộ nhu cầu tái định cư, rà soát quỹ đất, quỹ nhà tái định cư để xác định địa điểm, hình thức tái định cư, tổ chức lập dự án xây dựng khu tái định cư.

Triển khai thực hiện việc giải phóng mặt bằng khu tái định cư theo đúng tiến độ Dự án; phối hợp Ban QLDA, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng xác định vị trí, diện tích bãi đổ chất thải rắn xây dựng đáp ứng nhu cầu của dự án, thực hiện công việc liên quan như đánh giá tác động môi trường, giải phóng mặt bằng bãi đổ chất thải rắn xây dựng đảm bảo tiến độ thi công.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy giao nhiệm vụ cho Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất trực thuộc các địa phương này hoặc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 10/3/2022 để tiếp nhận hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng, triển khai công việc liên quan. Tổ chức thực hiện đồng thời một số công việc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đảm bảo bàn giao 70% diện tích mặt bằng của gói thầu xây lắp khởi công trước ngày 20/11/2022 và bàn giao toàn bộ diện tích còn lại trong quý II/2023.

Các địa phương cũng sẽ phải phối hợp với Sở Xây dựng xác định bãi đổ chất thải rắn xây dựng theo quy định.

UBND tỉnh Quảng Bình giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng phối hợp với các địa phương liên quan và Ban QLDA xác định vị trí, diện tích các bãi đổ chất thải rắn xây dựng đáp ứng nhu cầu của dự án.

Dự án Đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 là dự án quan trọng Quốc gia có tổng mức đầu tư 146.990 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2021 – 2025, dự án sẽ thực hiện tại 12 tỉnh, thành phố, trong đó có Quảng Bình.

Trong địa phận tỉnh Quảng Bình có 3 dự án thành phần đi qua với chiều dài khoảng 110km, đó là Dự án Vũng Áng (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) – Bùng (huyện Bố Trạch, Quảng Bình), dự án có tổng chiều dài 58km; Dự án Bùng (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) – Vạn Ninh (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) có tổng chiều dài 51km; và Dự án Vạn Ninh (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) – Cam Lộ (huyện Cam Lộ, Quảng Trị) có tổng chiều dài 68km.

                                                                                                             Theo Sỹ Tân (NĐT) 

Link gốc: https://nhadautu.vn/quang-binh-som-ban-giao-mat-bang-cho-du-an-cao-toc-bac–nam-d64106.html