Nghệ An rà soát và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm chất lượng công trình

Nghệ An sẽ tổ chức rà soát lại toàn bộ các công trình, dự án đang thực hiện trên địa bàn. Đồng thời xử lý nghiêm, kịp thời và đúng pháp luật các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

thanh pho vinh
Một góc TP. Vinh, Nghệ An. Ảnh: Văn Dũng

 

Sở Xây dựng Nghệ An vừa có văn bản số 707/SXD-GĐCL về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo Sở Xây dựng Nghệ An, năm 2021 mặc dù bị ảnh hưởng rất nặng nề của đại dịch COVID-19 nhưng nhìn chung công tác quản lý chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh vẫn có những chuyển biến rõ rệt, nhiều công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đảm bảo được các yêu cầu về chất lượng, kỹ mỹ thuật, đảm bảo yêu cầu sử dụng phục vụ thiết thực đời sống sinh hoạt của cộng đồng xã hội và sự phát triển kinh tế của tỉnh Nghệ An.

Tuy nhiên, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An thời gian qua vẫn còn các tồn tại, hạn chế như: Nhiều chủ đầu tư không gửi thông báo khởi công tới các cơ quan chuyên môn về xây dựng để được kiểm tra quá trình thi công theo quy định.

Bên cạnh đó, quá trình thi công xây dựng, nhiều công trình, dự án chưa tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc các quy định về quản lý chất lượng như: Không kiểm tra điều kiện năng lực thực tế của các nhà thầu so với hồ sơ dự thầu; đánh giá, nghiệm thu vật liệu trước khi đưa vào sử dụng chưa đầy đủ; thành phần tham gia nghiệm thu công việc xây dựng chưa đúng thiết kế; thi công chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; đưa công trình vào khai thác sử dụng nhưng chưa hoàn thành công tác nghiệm thu…

Cùng với đó, việc kiểm tra công tác nghiệm thu của các cơ quan quản lý nhà nước theo phân cấp một số chưa đảm bảo yêu cầu, còn nhiều công trình chưa được kiểm tra quá trình thi công xây dựng để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các sai sót, vi phạm; công tác bảo trì chưa được quan tâm chú trọng, nhiều công trình chưa được bảo trì hoặc bảo trì không đúng quy định nên công trình nhanh xuống cấp và giảm tuổi thọ sau khi đưa vào vận hành…

Theo đó, để công tác quản lý chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh thực hiện phù hợp quy định của pháp luật, nâng cao chất lượng công trình, Sở Xây dựng Nghệ An yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật hiện hành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Tổ chức rà soát lại toàn bộ các công trình, dự án đang thực hiện; khắc phục tồn tại (nếu có) theo đúng quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật hiện hành về quản lý chất lượng công trình xây dựng để các chủ thể nhận thức được quyền và trách nhiệm của mình khi tham gia các hoạt động xây dựng để chủ động thực hiện có hiệu quả và đúng quy định…

Ngoài ra, các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng theo phân cấp tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của chủ đầu tư, các ban quản lý dự án và các nhà thầu xây dựng trên địa bàn quản lý để chấn chỉnh kịp thời các sai sót, vi phạm tránh để xảy ra các tồn tại đáng tiếc. Xử lý nghiêm, kịp thời và đúng pháp luật các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

                                                                                               Theo Văn Dũng (NĐT)

Link gốc: https://nhadautu.vn/nghe-an-ra-soat-va-xu-ly-nghiem-cac-to-chuc-ca-nhan-vi-pham-chat-luong-cong-trinh-d64082.html