Vụ nhà thầu “bán nhanh, rút gọn” ở thuỷ điện Bản Vẽ: Nhiều vấn đề chưa được làm rõ

Việc hàng chục héc ta đất được giao cho nhà máy thuỷ điện Bản Vẽ (Nghệ An) sử dụng tạm để các nhà thầu có mặt bằng làm lán trại cho công nhân, nhà điều hành đến nay chưa thể thu hồi.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An, huyện Tương Dương đã lập tổ liên ngành để kiểm tra, làm rõ các nội dung liên quan đến việc nhà thầu tự ý bán tài sản trên đất cho các hộ dân sinh sống mà không bàn giao lại cho Nhà nước. Tuy nhiên, đến nay, vụ việc vẫn chưa thể xử lý dứt điểm gây bức xúc trong dư luận.

Tỉnh Nghệ An ra “tối hậu thư”

Ngày 17/11/2022, Diễn đàn Doanh nghiệp đã đăng tải có bài viết “Nghệ An: Chính quyền huyện “lao đao” vì nhà thầu “bán nhanh, rút gọn”” phản ánh về tình trạng nhiều nhà thầu sau khi dựng xong công trình thuỷ điện Bản Vẽ trên địa bàn xã Yên Na, huyện Tương Dương đã tự ý “thanh lý” tài sản trên đất cho nhiều cá nhân, tổ chức sử dụng…

Bài báo cũng phản ánh, để xây dựng công trình nhà máy thuỷ điện Bản Vẽ vào năm 2004, UBND huyện Tương Dương đã giải phóng mặt bằng (GPMB) bàn giao cho đầu tư là Ban quản lý dự án thuỷ điện 2 mượn đất để làm lán trại cho cán bộ, công nhân.

Năm 2011, công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng. Vào thời điểm này, thay vì phải bàn giao mặt bằng sạch giao lại đất cho huyện quản lý, nhiều nhà thầu đã tự ý bán nhà trên đất cho một số hộ dân. Hậu quả, hàng chục năm qua công tác thu hồi đất để quy hoạch đưa vào sử dụng rơi vào bế tắc. Mặt khác, những hộ dân mua tài sản đó cũng đang sống thấp thỏm vì đất không hề có bất kỳ giấy tờ nào hợp pháp để “an cư” theo hướng lâu dài.

UBND huyện Tương Dương có Quyết định số 581/QĐ-UBND thành lập Tổ liên ngành kiểm tra, tiếp nhận bàn giao đất tại khu mặt bằng công trường thủy điện Bản Vẽ

Theo báo cáo của Phòng TN&MT huyện Tương Dương, số diện tích đất đến nay, chủ đầu tư chưa bàn giao cho huyện là 76,76 ha. Trong đó, hơn 5,4 ha rất khó thu hồi. Lý do là năm 2011, sau khi thi công xong công trình, một số nhà thầu đã tự ý bán nhà trên đất cho hàng chục hộ dân. Một số hộ đã làm nhà kiên cố, số nữa đang sinh sống trong các khu nhà cũ.

Được biết, ngày 19/7/2022, UBND tỉnh Nghệ An có Công văn số 5372/UBND-CN về việc tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh. Theo đó, thời gian bàn giao đất mặt bằng công trường thủy điện Bản Vẽ hoàn thành trong tháng 9/2022. Tuy nhiên, tiến độ thời gian đó không được các bên liên quan hoàn thành như yêu cầu của UBND tỉnh Nghệ An.

Loay hoay xử lý?

Để thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An, vào ngày 31/8/2022, UBND huyện Tương Dương có Quyết định số 581/QĐ-UBND về việc thành lập tổ liên ngành kiểm tra, tiếp nhận bàn giao đất tại khu mặt bằng công trường thủy điện Bản Vẽ.

Tiếp đến, ngày 19/9/2022, UBND huyện Tương Dương ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND về việc kiểm tra, tiếp nhận bàn giao đất tại khu mặt bằng công trường Thủy điện Bản Vẽ. Đến ngày 20/9/2022, UBND huyện Tương Dương có văn bản số 1014/UBND-NL về việc bàn giao khu đất mặt bằng công trường Thủy điện Bản Vẽ tại xã Yên Na gửi Ban quản lý dự án thủy điện 2; các phòng TN&MT, KT&HT; UBND xã Yên Na; Ban quản lý bản Vẽ và bản Có Phảo.

Theo đó, tại văn bản này, UBND huyện Tương Dương yêu cầu Ban quản lý dự án thủy điện 2 (chủ đầu tư Thủy điện Bản Vẽ): Cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đảm bảo cho công việc bàn giao được thuận lợi (bản trích đo hiện trạng khu đất; bản trích lục địa chính khu đất; tổng hợp danh sách chủ sử dụng đất lấn chiếm kèm theo); Xác định rõ mốc, ranh giới khu đất bàn giao ngoài thực địa và hồ sơ địa chính;

Bố trí máy móc, phương tiện và con người để phá dỡ các khu lán trại, nhà ở trước đây do các nhà thầu xây dựng và sử dụng trong quá trình thi công nhà máy; san ủi, thu dọn toàn bộ rác thải xây dựng và các loại rác thải khác trong phạm vi khu đất bàn giao để hoàn trả mặt bằng sạch trước khi bàn giao.

Hiện nay có tới 94 hộ dân đang sử dụng các công trình lán trại, nhà ở của Nhà thầu để lại

Đo đạc, cắm mốc ranh giới, thống kê, rà soát các hộ dân đã tự ý xây dựng nhà ở ổn định, kiên cố không bàn giao được, hiện nay phù hợp với quy hoạch khu dân cư và quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ  lệ 1/2.000 thị tứ Bản Vẽ tại xã Yên Na được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để cùng nhau giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác bàn giao mặt bằng.

Bên cạnh đó, UBND huyện Tương Dương giao các phòng TN&MT, Kinh tế-Hạ tầng tiến hành phối hợp với UBND xã Yên Na và các ban, ngành liên quan để tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tận thu toàn bộ tài sản trên đất (gồm: cây trồng, vật kiến trúc và tài khác trên đất như lán trại, nhà công nhân ở phục vụ thi công mà các hộ dân tự ý mua lại từ các nhà thầu) trong phạm vi đất bàn giao để bàn giao cho chủ đầu tư hoàn trả mặt bằng sạch trước khi bàn giao cho địa phương để quản lý. Tổ chức kiểm tra và rà soát từng hạng mục cụ thể để tiếp nhận bàn giao đất với phương châm, dễ làm trước, khó làm sau và chỉ tiếp nhận bàn giao khi chủ đầu tư đã hoàn trả lại mặt bằng sạch.

Kiểm tra, đối chiếu các tài liệu do chủ đầu tư cung cấp, đồng thời cử cán bộ trực tiếp theo dõi đôn đốc công tác bàn giao tại thực địa; Phối hợp với Chủ đầu tư để đo đạc, cắm mốc ranh giới, thống kê, rà soát các hộ dân đã tự ý xây dựng nhà ở ổn định, kiên cố, hiện nay phù hợp với quy hoạch khu dân cư và quy hoạch thị  tứ Bản Vẽ để báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo.

Theo Nhóm PV

Link gốc: https://diendandoanhnghiep.vn/vu-nha-thau-ban-nhanh-rut-gon-o-thuy-dien-ban-ve-nhieu-van-de-chua-duoc-lam-ro-235644.html