UBND thành phố Vinh kiến nghị thu hồi khu đất thực hiện Dự án Vườn Cam Nghi Ân

Sau khi Báo Nghệ An có loạt bài phản ánh liên quan đến khu đất thực hiện dự án duy trì, bảo tồn và phát triển vườn cam tại xóm Kim Phúc, xã Nghi Ân do Công ty TNHH Một thành viên Cà phê - Cao su Nghệ An làm chủ đầu tư đến nay vẫn trong tình trạng hoang hoá, ngày 25/5/2022, UBND TP. Vinh có Công văn số 2575/UBND-TNMT kiến nghị UBND tỉnh thu hồi khu đất trên.

Khu đất vườn cam Nghi Ân trong tình trạng hoang hoá. Ảnh: NL

Công văn nêu: Sau khi kiểm tra vấn đề Báo Nghệ An phản ánh, đồng thời tiếp nhận báo cáo của UBND xã Nghi Ân, UBND thành phố có ý kiến như sau:

Văn bản UBND thành phố Vinh kiến nghị thu hồi khu đất thực hiện Dự án Vườn cam Nghi Ân.

Khu đất với diện tích 91.354,0m2 đất (trong đó có 1.334,6m2 đất nằm trong hàng lang đường điện cao thế bị hạn chế sử dụng tại xóm Kim Phúc, xã Nghi Ân được UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 566/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 cho Công ty Rau quả 19-5 Nghệ An thuê đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích duy trì, bảo tồn và phát triển vườn cam theo quy hoạch và phát luật; thời hạn cho thuê đất đến hết ngày 13/12/2010.

Cây cam duy nhất ở Dự án Vườn cam Nghi Ân. Ảnh: NL

Ngày 05/4/2013, UBND tỉnh có Quyết định số 59/QĐ-UBND.ĐC thu hồi khu đất nêu trên và có Quyết định số 60/QĐ-UBND.ĐC cho Công ty TNHH Một thành viên Cà phê – Cao su Nghệ An thuê đất để tiếp tục thực hiện dự án. Tại Điều 3 Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 05/4/2013 của UBND tỉnh nêu rõ: Sau thời hạn 12 tháng kể từ ngày nhận bàn giao đất tại thực địa, nếu Công ty TNHH Một thành viên Cà phê – Cao su Nghệ An không đưa đất được giao vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng chậm hơn 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thì UBND tỉnh Nghệ An sẽ thu hồi theo quy định của pháp luật.

Một góc nhỏ trong khu đất Dự án Vườn cam Nghi Ân được cho thuê sản xuất vật liệu xây dựng. Ảnh: NL

Theo báo cáo của UBND xã Nghi Ân tại Báo cáo số 20/UBND-ĐC ngày 05/5/2022, phản ánh của Báo Nghệ An liên quan đến khu đất thực hiện dự án thì từ khi được UBND tỉnh có quyết định cho thuê đất vào năm 2013 đến nay, Chủ đầu tư là Công ty TNHH Một thành viên Cà phê – Cao su Nghệ An không liên hệ với UBND xã Nghi Ân, không triển khai thực hiện dự án nên khu đất đã trở thành hoang hóa, nhân dân có nhiều kiến nghị, bức xúc.

Dãy nhà bị dỡ mái trong khu đất thực hiện Dự án Vườn cam Nghi Ân. Ảnh: NL

Vì vậy, UBND thành phố báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, kiểm tra và xử lý việc thực hiện dự án vườn cam hữu cơ chất lượng cao tại xóm Kim Phúc, xã Nghi Ân theo quy định.

Theo PV/Báo Nghệ an

Link gốc: https://baonghean.vn/ubnd-thanh-pho-vinh-kien-nghi-thu-hoi-khu-dat-thuc-hien-du-an-vuon-cam-nghi-an-post254144.html