Thủ tướng: Quảng Nam không ỷ lại vào nguồn vốn Trung ương

Thủ tướng lưu ý Quảng Nam phải lấy nguồn lực nhà nước để dẫn dắt, kích hoạt, huy động mọi nguồn lực xã hội cho phát triển; không trông chờ, ỷ lại vào Trung ương; phấn đấu mỗi đồng vốn nhà nước bỏ ra sẽ thu hút thêm từ 4-5 đồng, thậm chí nhiều hơn từ xã hội để phát triển kinh tế xã hội.

Chiều 27/3, Thủ tướng Chính phủ và Đoàn công tác của Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về kết quả phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và một số đề xuất, kiến nghị của tỉnh.

Thủ tướng nhấn mạnh, Quảng Nam phải phát huy tối đa những tiềm năng, cơ hội đã có, những kết quả đã đạt được, kế thừa thành quả của các thế hệ lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hơn, đồng thời phải tạo ra những cơ hội, động lực mới để thu hút nguồn lực từ bên ngoài, phục vụ triển nhanh, bền vững, phát triển xanh.

Quảng Nam cần tiếp tục phát huy tối đa tinh thần tự lực tự cường, nguồn lực nội sinh để phát triển. Mọi quyết sách phải luôn xuất phát từ thực tiễn, bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; luôn linh hoạt, nhạy bén với thực tiễn để tổ chức công việc hiệu quả.

Thủ tướng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và một số đề xuất, kiến nghị của tỉnh.
Thủ tướng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về kết quả phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và một số đề xuất, kiến nghị của tỉnh.

Trong bối cảnh nguồn lực, thời gian có hạn, phải làm việc có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, lựa chọn những vấn đề, nội dung, dự án… có hiệu quả cao nhất, tác động lan tỏa để tập trung thực hiện. Đồng thời, phải khắc phục bằng được những hạn chế yếu kém đã chỉ ra với lộ trình cụ thể và bước đi quyết liệt, hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh phải gìn giữ, phát huy tốt nhất truyền thống đoàn kết, truyền thống lịch sử hào hùng của đất Quảng, xác định “đoàn kết là nguồn lực” để xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng bộ máy hành chính hoạt động hiệu lực hiệu quả, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí…

Trong năm 2022, Quảng Nam phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, dành nguồn lực cho công tác quy hoạch, coi đây là nhiệm vụ trọng điểm, năm nay phải làm xong, nhất là quy hoạch tỉnh (phải hoàn thành trong quý III/2022), tiếp đó là quy hoạch cấp huyện, cấp xã; phải đóng góp vào quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành.

Về huy động nguồn lực, Thủ tướng nhấn mạnh đây là vấn đề rất quan trọng, tỉnh phải lấy nguồn lực nhà nước để dẫn dắt, kích hoạt, huy động mọi nguồn lực xã hội cho phát triển; không trông chờ, ỷ lại vào Trung ương. Phấn đấu mỗi đồng vốn nhà nước bỏ ra sẽ thu hút thêm từ 4-5 đồng, thậm chí nhiều hơn từ xã hội để phát triển KTXH.

Cùng với đó, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát, phân bổ nguồn lực phù hợp và nâng cao năng lực cán bộ thực thi.

Tỉnh phải tập trung vào công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; triển khai các giải pháp ứng phó hiệu quả với thiên tai, biến đổi khí hậu…

Quảng Nam cần phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các bộ ngành, địa phương để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc và giải quyết các vấn đề đặt ra, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích người dân lên trên hết, trước hết.

Thủ tướng cũng lưu ý tỉnh làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp trong phát triển KTXH, không để xảy ra khủng hoảng truyền thông; xử lý tốt mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động; giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự an toàn xã hội.

Về đề xuất liên quan đến Cảng hàng không Chu Lai, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải phải thành lập tổ công tác do một đồng chí Thứ trưởng làm Tổ trưởng để phối hợp với địa phương xử lý ngay những vướng mắc hiện nay.

Về tuyến giao thông kết nối với Tây Nguyên, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần là làm mới, hợp tác công tư theo hướng Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu hướng tuyến, tỉnh giải phóng mặt bằng, doanh nghiệp đầu tư phần xây lắp.

Năm 2021, GRDP của Quảng Nam tăng 5,04%; thu ngân sách nhà nước đạt gần 23,78 nghìn tỷ đồng, tăng 123% so với dự toán. Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh xếp 13 trong cả nước. Quý I năm 2022, các hoạt động sản xuất kinh doanh, kinh tế, xã hội diễn ra trong trạng thái bình thường mới và có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng thu ngân sách ước thực hiện 8,3 nghìn tỷ đồng, đạt 37% dự toán Trung ương giao, tăng 15% so với cùng kỳ…

                                                                                                                  Theo Hai Nam(TCDN)

Link gốc: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/thu-tuong-quang-nam-khong-y-lai-vao-nguon-von-trung-uong-d28656.html