Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai: Cửa Lò – Với công tác quản lý và xử lý các dự án chậm tiến độ

Thời gian qua, thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý đất đai, nhất là đối với các dự án đã được giao đất nhưng chậm tiến độ. Phóng viên Tạp chí Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Phan Công Đối, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Cửa Lò xung quanh vấn đề này

Phóng viên: Xin ông đánh giá khái quát công tác quản lý đất đai trên địa bàn thị xã Cửa Lò trong thời gian qua?

Ông Phan Công Đối, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Cửa Lò
Ông Phan Công Đối, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Cửa Lò.

Ông Phan Công Đối: Thị xã Cửa Lò được thành lập ngày 29/8/1994, có diện tích 32,4 km2 (phần đất liền 29,12 km2), chiếm 0,2% diện tích tự nhiên của toàn tỉnh, trong đó có 2 hòn đảo là đảo Ngư (156 ha) và đảo Mắt (300 ha). Phía Bắc, phía Tây giáp huyện Nghi Lộc, phía Nam giáp sông Lam và huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, phía Đông giáp biển Đông. Có 7 phường Nghi Thu, Nghi Hương, Nghi Tân, Nghi Thủy, Thu Thủy, Nghi Hòa và Nghi Hải với dân số 56,5 ngàn người.

Sau khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành, công tác quản lý đất đai trên địa bàn thị xã nói chung và đất đô thị nói riêng đã có những chuyển biến rõ rệt. Việc chấp hành pháp luật về đất đai được thực hiện nghiêm túc hơn, số vụ vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đã giảm và tình trạng tranh chấp, đơn thư về đất đai giảm rõ rệt.

Công tác quản lý nhà nước về đất đai có nhiều chuyển biến, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được triển khai đồng bộ ở các cấp. Công tác cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền trên đất được thực hiện hiệu quả. Địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai. Đông thời công khai, minh bạch các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, xây dựng cũng như các quyết định giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất.

Phóng viên: Vậy đâu là những khó khăn trong công tác quản lý đất đai tại địa bàn thị xã Cửa Lò hiện nay?

Ông Phan Công Đối: Một số cơ chế chính sách về đất đai như quy định về cấp GCNQSD đất, chính sách về thuế, chính sách đền bù GPMB … còn có những bất cập, chưa phù hợp thực tiễn gây khó khăn trong việc cấp GCN QSD đất, GPMB thu hồi đất.

Công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư có sử dụng quỹ đất còn nhiều bất cập, chưa đồng bộ. Nhu cầu sử dụng đất để phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh lương thực và bảo vệ môi trường ngày càng tăng. Sự phối hợp giữa các ngành, cấp ủy, chính quyền chưa chặt chẽ, nhất là trong hoạch định chính sách và xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Đặc biệt, số lượng công chức phòng Tài nguyên và Môi trường còn hạn chế, chưa đáp ứng so với yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đất đai ở phường có trình độ không đồng đều và còn hạn chế trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý đất đai.

Phóng viên: Hiện nay trên địa bàn thị xã Cửa Lò có bao nhiêu công trình, dự án vi phạm Luật Đất đai hoặc chậm tiến độ, thưa ông?

Ông Phan Công Đối: Hiện nay trên địa bàn thị xã Cửa Lò có 42 công trình, dự án vi phạm Luật Đất đai, không sử dụng đất hoặc chậm tiến độ.
Trong đó, các dự án, công trình đã được kiểm tra, đã có Quyết định thu hồi, chấm dứt hoạt động theo Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 đối với 9 dự án với tổng diện tích 45,11ha như Hội hợp tác phát triển kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia tại phường Nghi Hoà; Khu đất Công ty TNHH Hà Dung tại phường Nghi Hải: Vật liệu xây dựng BMC tại phường Nghi Hương; Trung tâm chăm sóc người cao tuổi tại phường Nghi Hoà…

Dự án Khu Resort Bắc đảo Lan Châu với diện tích 9,5h của công ty CP Golden City là 01 trong 10 dự án, công trình chậm tiến độ đã được kiểm tra, đã gia hạn, giãn tiến độ hoàn thành đến quý V/2022
Dự án Khu Resort Bắc đảo Lan Châu với diện tích 9,5h của công ty CP Golden City là 01 trong 10 dự án, công trình chậm tiến độ đã được kiểm tra, đã gia hạn, giãn tiến độ hoàn thành đến quý V/2022.

Có 10 dự án, công trình chậm tiến độ đã được kiểm tra, đã gia hạn, giãn tiến độ và đang trong thời gian gia hạn đang trong thời gian gia hạn tiến độ với diện tích 17,61ha. Trong đó công trình có diện tích nhỏ nhất là 0,2ha Đất thương mai, dịch vụ của công ty CP thương mại dịch vụ 79 và dự án có diện tích lớn nhất 9,5 ha là Khu Resort Bắc đảo Lan Châu với chủ đầu tư là công ty CP Golden City.

Ngoài ra còn có 02 dự án, công trình chậm tiến độ đã được kiểm tra, đã gia hạn, giãn tiến độ đến nay đã hết thời gian nhưng vẫn chưa hoàn thành; 15 dự án, công trình chậm tiến độ đã được kiểm tra nhưng chưa có kết luận và 06 dự án, công trình chậm tiến độ đã được UBND thị xã Cửa Lò đề xuất UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra.

Đối với một số dự án bị thu hồi hiện đã được giao cho các tập đoàn, đơn vị khác triển khai xây dựng dự án mới, một số khác đang chờ tổ chức đấu giá đất cho nhà đầu tư mới.
Phóng viên: Trân trọng cảm ơn ông! 

Theo Đỗ Hùng

Link gốc: https://tainguyenvamoitruong.vn/quan-ly-va-su-dung-hieu-qua-tai-nguyen-dat-dai-cua-lo-voi-cong-tac-quan-ly-va-xu-ly-cac-du-an-cham-tien-do-cid14761.html