Thanh tra tỉnh Nghệ An vừa ban hành kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng vốn Nhà nước và các nguồn kinh phí được cấp; việc thực hiện các quy định về tài chính, kế toán và nghĩa vụ đối với Nhà nước tại Cty Thủy lợi Bắc Nghệ An.

Cty Thủy lợi Bắc Nghệ An là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xí nghiệp thủy lợi theo Quyết định 1384/1992 của UBND tỉnh Nghệ An. Công ty hiện có 429 lao động tại 6 xí nghiệp, có nhệm vụ quản lý và khai thác hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn 3 huyện Đô Lương, Yên Thành, Diễn Châu và thị xã Hoàng Mai; phục vụ tưới hàng năm cho trên 72.000ha đất nông nghiệp, tiêu nước cho 150.000ha; cung cấp nước sinh hoạt, nuôi trồng thủy sản và các thành phần kinh tế khác.

Quá trình thanh tra tại công ty trong giai đoạn 2018 – 2020, đã kết luận sai phạm trong công tác quyết toán nguồn kinh phí tưới, bao gồm kinh phí tưới bằng trọng lực và kinh phí tưới bằng động lực. Cụ thể:

Qua kiểm tra hồ sơ tưới gồm hợp đồng cấp nước tưới, biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng, sổ ghi chép, vận hành các hồ đập tại các xí nghiệp thủy lợi quản lý, khai thác, đoàn thanh tra nhận thấy tại 4 địa phương là Quỳnh Lưu, Yên Thành, Đô Lương và thị xã Hoàng Mai có một số hồ đập không thực hiện vận hành mở nước tưới vụ Đông. Đoàn thanh tra đã thiết lập biên bản làm việc, xét giải trình và các hồ sơ tài liệu xác định kinh phí hỗ trợ, sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với các hồ đập không thực hiện việc vận hành mở nước tưới, với tổng sai phạm gần 2 tỷ đồng.

Qua kiểm tra hồ sơ tưới gồm hợp đồng cấp nước tưới, biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng, chi phí tiền điện phát sinh tại các trạm bơm do công ty quản lý, khai thác, đã nhận thấy có 3 huyện là Quỳnh Lưu, Yên Thành, Đô Lương, trong thời gian vụ Đông từ 2018 – 2020, một số trạm bơm không thực hiện bơm nước tưới (không phát sinh tiền điện). Đoàn đã lập biên bản làm việc, xét giải trình và các hồ sơ, tài liệu do công ty bổ sung xác định kinh phí hỗ trợ, sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với các trạm bơm không thực hiện vận hành bơm tưới nước cho vụ Đông, với tổng sai phạm hơn 810 triệu đồng.

Đối với sai phạm trong việc nghiệm thu, quyết toán biện pháp tưới không đúng thực tế, căn cứ hồ sơ nghiệm thu, thanh lý hợp đồng cấp nước tưới, Cty Thủy lợi Bắc Nghệ An đã tiến hành quyết toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo đơn giá hợp đồng đã ký kết (biện pháp tưới bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ).

Qua kiểm tra hồ sơ tưới gồm hợp đồng cấp nước tưới, biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng, nhận thấy 2 huyện là Quỳnh Lưu và Diễn Châu diện tích sử dụng biện pháp tưới bằng động lực và kết hợp trọng lực, nhưng thực tế không thực hiện bơm điện mà chỉ tưới bằng trọng lực. Từ thực tế xác định lại giá thanh toán theo đơn giá “biện pháp tưới bằng trọng lực” để xác định nguồn kinh phí mà công ty được hưởng và tổng số tiền hưởng sai quy định là hơn 1.148 triệu đồng.

Trạm bơm thuộc Xí nghiệp Thủy lợi Đô Lương do Cty Thủy lợi Bắc Nghệ An quản lý. Ảnh: XT

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh còn làm rõ việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách cấp bổ sung tại công ty. Từ năm 2018 – 2020, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định phân bổ kinh phí khắc phục thiệt hại do bão lụt gây ra. Cụ thể, kinh phí kết dư, hết khối lượng chi trả đối với nguồn ngân sách cấp trả bổ sung kinh phí khắc phục thiệt hại bão lụt là 199.223.902 đồng, trong đó, số đã nộp trả ngân sách là gần 59 triệu đồng, số còn phải nộp trả ngân sách hơn 140 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giám đốc Sở Tài chính kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đối với các sai phạm trong việc tổng hợp dự toán, thẩm tra quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị liên quan kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với các sai phạm trong việc xác nhận diện tích hợp đồng và nghiệm thu thanh lý hợp đồng tưới.

Cty Thủy lợi Bắc Nghệ An khắc phục các sai phạm, hạn chế được kết luận chỉ ra; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đối với các sai phạm trong việc ký hợp đồng tưới, nghiệm thu thanh lý hợp đồng; lập hồ sơ dự toán, thanh – quyết toán.

Cùng với đó, kiến nghị chuyển ơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh tiếp tục xác minh, làm rõ đối với các sai phạm trong việc quyết toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi nhưng không vận hành hồ, đập, trạm bơm, thành phần hồ sơ quyết toán không đầy đủ theo quy định với số tiền sai phạm 2.009.426.000 đồng.

Theo Xuân Thống/Báo thanh tra

Link gốc: https://thanhtra.com.vn/thanh-tra/ket-luan-thanh-tra/nghiem-thu-quyet-toan-khong-kinh-phi-ho-tro-su-dung-cac-san-pham-dich-vu-thuy-loi-195857.html