Nghệ An hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng cho các địa phương phát triển du lịch cộng đồng

Thực hiện Nghị quyết số 07/2020 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định 1989/QĐ-UBND về việc hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng cho 4 huyện, 4 bản và 12 hộ gia đình tại các huyện miền Tây xứ Nghệ với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Cổng trời Mường Lống (huyện Kỳ Sơn) được ví như “Sa Pa ở xứ Nghệ”.

Theo đó, 12 hộ gia đình tại 4 huyện được hỗ trợ 1,2 tỷ đồng gồm: Lô Văn Hoàng, Lô Văn Phong, Vi Văn Thành (bản Chọng Bùng, xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp); Vừ Tồng Pó, Lầu Bá Tư, Lầu Y Dềnh (bản Mường Lống 1, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn); Lô Văn Chiến, Lô Văn Thắng, Lang Thị Kim (bản Long Thắng, xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong); Lô Văn Thắng, Lữ Hồng Quý, Ngân Văn Thắng (bản Bộng, xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn).

Dịp này, có 4 bản được hỗ trợ gồm: Bản Long Thắng, xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong; Bản Mường Lống 1, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn; Bản Chọng Bùng, xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp; Bản Bộng, xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn. Các bản trên được hỗ trợ bộ nhạc cụ, trang phục truyền thống, hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn với tổng số tiền hỗ trợ là 220 triệu đồng.

4 huyện được hỗ trợ 720 triệu đồng gồm: Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Hợp, Anh Sơn.

Nội dung hỗ trợ gồm: Kinh phí tập huấn nghiệp vụ du lịch; kinh phí tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến với tổng kinh phí hỗ trợ là 720 triệu đồng.

Thác Sao Va (Quế Phong) điểm du lịch nổi tiếng ở miền Tây xứ Nghệ.

Sở Du lịch Nghệ An có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan trong việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng năm 2022 theo quy định tại Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn.

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Tài chính tham mưu, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. UBND các huyện Quế Phong, Kỳ Sơn, Quỳ Hợp và Anh Sơn có trách nhiệm thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ các chính sách phát triển du lịch cộng đồng theo quy định tại Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Được biết, năm 2021, Nghệ An cũng đã chi 1,95 tỷ đồng thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh cho 12 hộ dân ở các huyện Quế Phong, Tương Dương, Kỳ Sơn và Quỳ Châu.

Theo Quốc Cường

Link gốc: https://doanhnghiepkinhtexanh.vn/nghe-an-ho-tro-hon-2-ty-dong-cho-cac-dia-phuong-phat-trien-du-lich-cong-dong-a7960.html