Nghệ An: Hồ sơ liên danh duy nhất trúng dự án 6 tỷ đồng ở huyện Quỳ Hợp

Dù thông báo mời thầu từ tháng 12/2022 nhưng chỉ có 1 nhà thầu tham gia dự thầu và trúng thầu là liên danh Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Tín Phát và Công ty cổ phần tập đoàn PNG.

Trước đó, ngày 26/11/2022, UBND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đã phê duyệt quyết định số Số 2557/QĐ-UBND kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng đường giao thông liên xã Châu Đình – Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp.

Dự án được thực hiện với mục tiêu đáp ứng yêu cầu cơ sở hạ tầng giao thông phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Dự án có tổng mức đầu tư 7.000.000.000 VNĐ được lấy từ nguồn ngân sách Trung ương – Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Trong đó chi phí cho Gói thầu số 1 – Toàn bộ phần xây lắp xây dựng công trình với giá gói thầu là 5.944.372.000 VNĐ VNĐ. Hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn một túi hồ sơ.

Dù thông báo mời thầu từ tháng 12/2022 nhưng chỉ có một nhà thầu tham gia dự thầu và trúng thầu là liên danh Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Tín Phát và Công ty cổ phần tập đoàn PNG với giá 5.933.917.344 VND, tiết kiệm hơn 10 triệu đồng. Thời điểm hoàn thành kết quả lựa chọn nhà thầu là 07/03/2023.

Huyện Quỳ Hợp (Nghệ An)

Theo thông tin từ Mạng đấu thầu quốc gia, công ty này đã tham gia 15 gói thầu, trúng 10 gói, trượt 1 gói, 4 gói chưa có kết quả, 0 gói đá bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu là 38.741.000 VNĐ, là các gói thầu có KQLCNT nhưng không có TBMT.

Các tỉnh mà Công ty Tư vấn và Xây dựng TNHH Tín Phát tham gia thầu: Nghệ An (8 gói), TP Hồ Chí Minh (1 gói) và 5 gói không xác định được.

Trong khi đó, Công ty CP Tập đoàn PNG có địa chỉ tại Khối 17, thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, hoạt động của công ty này chủ yếu là ở lĩnh vực khai thác khoáng sản, xây dựng công trình… Người đại diện là ông Trần Quốc Hùng.

Công ty PNG đã tham gia 30 gói thầu, trong đó trúng 23 gói, trượt 2 gói, 5 chưa có kết quả, 0 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu của PNG là 82.835.640.344 VNĐ. Các tỉnh tham gia đấu thầu: Nghệ An (18 gói),12 gói chưa xác định được.

Theo Phan Huy

Link gốc: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/nghe-an-ho-so-lien-danh-duy-nhat-trung-du-an-6-ty-dong-o-huyen-quy-hop-a370031.html