Nghệ An: Giám đốc Ban Quản lý dự án xin thôi chức để giữ nguyên ngạch công chức

Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Anh Sơn, Nghệ An đã có đơn xin thôi chức vụ và có nguyện vọng được xem xét, sắp xếp, bố trí công việc khách phù hợp hơn.

Theo đó, ông Võ Hồng Hiếu Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Anh Sơn cho biết, đang đảm nhiệm công việc chuyên môn hiện tại vừa chờ tổ chức xem xét, sắp xếp lại vị trí công việc khác cho phù hợp ngành nghề.

Ông Võ Hồng Hiếu (SN 1980) từng có thời gian công tác ở doanh nghiệp, đến năm 2013 tham dự thi tuyển công chức và được Giám đốc Sở Nội vụ ban hành quyết định tuyển dụng công chức.

Trụ sở UBND huyện Anh Sơn, địa điểm làm việc của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện (ảnh: XT)

Từ tháng 10/2013 là công chức Phòng Công thương (nay là Phòng Kinh tế – Hạ tầng), sau đó được Chủ tịch UBND huyện bổ nhiệm Phó Giám đốc, rồi Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Anh Sơn từ tháng 10/2021 đến nay.

Được biết, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Anh Sơn là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện, hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính, tự đảm bảo chi thường xuyên.

Hiện tại, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Anh Sơn có 9 người làm việc, trong đó có 3 vị trí theo ngạch công chức có 3 (gồm giám đốc, phó giám đốc và kế toán) cùng các nhân sự là hợp đồng lao động.

Theo quy định, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Anh Sơn phải tổ chức lại, nếu tiếp tục chuyển làm viên chức thì ở lại tiếp tục công tác, còn trường hợp muốn giữ công chức thì phải chuyển sang phòng chuyên môn của UBND huyện. Vậy nên, cuối năm 2022, ông Võ Hồng Hiếu đã có đơn xin thôi chức vụ, chuyển công tác ở vị trí khác để giữ nguyên ngạch công chức của mình.

Hiện tại, Phòng Nội vụ huyện Anh Sơn đã nhận được đơn trình bày của ông Võ Hồng Hiếu. Phòng Nội vụ sẽ báo cáo cấp trên xem xét, giải quyết theo quy định.

Theo P.A(T/h)

Link gốc: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/giam-doc-ban-quan-ly-du-an-xin-thoi-chuc-de-giu-nguyen-ngach-cong-chuc-a369848.html