Nghệ An đấu giá 20 lô đất khu quy hoạch

Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân An Mạnh và UBND TP. Vinh (Nghệ An) đang khối hợp tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại Khu quy hoạch khối Trung Nghĩa.

Danh sách 20 lô đất khu quy hoạch khối Trung Nghĩa được bán đấu giá tại Nghệ An

Tài sản bán đấu giá gồm 20 lô đất có tổng diện tích 3.167,6 m2. Mỗi lô đất có diện tích từ 122,5 – 212,2 m2. Giá khởi điểm bán đấu giá là 13 – 15 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm của các lô đất đấu giá là 41,748 tỷ đồng.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày 11 – 27/5/2022 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Vinh, UBND phường Đông Vĩnh và Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân An Mạnh.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp. Thời gian tổ chức bỏ phong bì chứa đơn đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá vào ngày 30/5/2022 tại Hội trường UBND phường Đông Vĩnh.

Theo Thu Giang/Báo Đấu thầu

Link gốc: https://baodauthau.vn/nghe-an-dau-gia-20-lo-dat-khu-quy-hoach-post123579.html