Đề nghị các giáo viên mượn nhà tập thể của trường THPT Dân tộc Nội trú Nghệ An khẩn trương di dời, bàn giao lại mặt bằng

Đó là nội dung mà lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu trong các công văn trả lời những hộ gia đình mượn nhà tập thể của Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An sau khi nhận được khiếu nại của họ.

Liên quan đến vụ việc nhiều giáo viên mượn nhà tập thể của trường nhưng không chịu trả lại mà Báo Nghệ An vừa có bài phản ánh, theo tìm hiểu của phóng viên, UBND tỉnh cũng đã có rất nhiều văn bản trả lời những giáo viên này sau khi nhận được khiếu nại. Trong đó, đều đề nghị 5 hộ dân khẩn trương di dời, bàn giao mặt bằng cho Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh triển khai dự án xây dựng ký túc xá cho học sinh đúng tiến độ.

Ngoài ra, ngày 15/2, 2 trong những hộ dân này là ông Nguyễn Văn Kỳ và ông Thái Khắc Hoa đã được Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 2/2024. Tại đây, 2 người này tiếp tục khiếu nại việc UBND tỉnh công nhận quyền sử dụng đất và Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận đất cho Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An chồng lấn lên diện tích đất của các hộ gia đình khu tập thể Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An; kiến nghị giải quyết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi giải phóng mặt bằng thực hiện “Dự án xây dựng một số hạng mục Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An” đối với 5 hộ gia đình tại khu tập thể của Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An.

Sau khi nghe công dân trình bày và ý kiến của các sở, ngành, địa phương liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận: Các nội dung khiếu nại, kiến nghị của công dân đã được UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường, các ngành có liên quan và UBND thành phố Vinh kiểm tra, rà soát và đã có kết luận, trả lời “không có căn cứ để giải quyết và không đủ điều kiện để được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định pháp luật”.

bna_ba4.jpg
2 ngôi nhà chưa chịu bàn giao mặt bằng. Ảnh: Tiến Hùng

Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi của công dân, Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, UBND thành phố Vinh thành lập Tổ công tác để kiểm tra, rà soát lại toàn bộ nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của các hộ dân tại khu tập thể và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An năm 2019 để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các hộ gia đình khu tập thể sớm bàn giao mặt bằng để Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ.

Trước đó, vào trung tuần tháng 1/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cũng đã có liên tiếp 2 công văn trả lời kiến nghị của 5 hộ gia đình này.

Nội dung công văn này cho hay, theo kết quả rà soát của UBND thành phố Vinh và UBND phường Hà Huy Tập, toàn bộ phần diện tích đất mà 5 hộ đang sử dụng (bao gồm hộ ông Nguyễn Văn Kỳ, hộ Thái Khắc Hoa, hộ ông Lang Viết Chính, hộ ông Trần Văn Sơn và hộ bà Sầm Thị Sơn) có nguồn gốc là đất của Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An quản lý sử dụng, đã được UBND tỉnh Nghệ Tĩnh cho phép sử dụng tại Quyết định số 1192/QĐ-UBND ngày 03/7/1984; được UBND tỉnh Nghệ An công nhận quyền sử dụng đất tại Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 4/4/2019. Các hộ gia đình có hợp đồng của trường cho mượn các gian nhà tập thể năm 2006.

Căn cứ quy định của Luật Đất đai năm 2013 và kết quả kiểm tra, xác nhận nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân của UBND phường Hà Huy Tập và UBND thành phố Vinh, thì khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng mới một số hạng mục công trình của Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An, Nhà nước không thực hiện thu hồi đất (vì đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh năm 2019) nên không thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật về đất đai. Vì vậy, nội dung kiến nghị của các hộ gia đình về việc bồi thường, hỗ trợ và giao đất ở tái định cư là không có cơ sở để xem xét giải quyết.

UBND tỉnh đề nghị các hộ gia đình khẩn trương di dời tài sản trên đất, sớm bàn giao mặt bằng để Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh thi công thực hiện dự án.

Ngày 18/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cũng có công văn trả lời trực tiếp khiếu nại của hộ ông Nguyễn Văn Kỳ với nội dung tương tự.

Công văn này cho hay, đối với nội dung ông Kỳ phản ánh việc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An chồng lấn lên đất của gia đình ông đang sử dụng, qua kết quả kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường, báo cáo của UBND thành phố Vinh thì toàn bộ phần diện tích đất ông Kỳ đang sử dụng có nguồn gốc được Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An cho mượn đất để xây dựng nhà ở từ năm 2006, nằm hoàn toàn trong khuôn viên thửa đất của nhà trường có nguồn gốc được UBND tỉnh Nghệ Tĩnh cho phép sử dụng từ năm 1984; Bản đồ địa chính đo đạc qua các thời kỳ đều xác định chủ sử dụng đất là Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An.

Việc UBND tỉnh công nhận quyền sử dụng đất và uỷ quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An bao gồm cả phần diện tích khu tập thể của nhà trường, với tổng diện tích hơn 11.000 m2 là đúng quy định.

“Do đó, nội dung phản ánh nêu trên của ông Nguyễn Văn Kỳ là không có cơ sở xem xét giải quyết. Đề nghị ông Nguyễn Văn Kỳ khẩn trương di dời tài sản trên đất, sớm bàn giao mặt bằng để Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh thi công thực hiện dự án”, công văn Phó Chủ tịch UBND tỉnh trả lời ông Kỳ nêu.

bna_ba1.jpg
Theo kết luận của UBND TP. Vinh, 2 ngôi nhà này nằm hoàn toàn trong khuôn viên nhà trường. Ảnh: Tiến Hùng

Toàn bộ nằm trong khuôn viên nhà trường

Cụ thể hơn, tại công văn của UBND TP Vinh ngày 4/1/2024 đã làm rõ nguồn gốc và quá trình sử dụng đất ở vị trí này. Theo đó, sau khi vào cuộc kiểm tra, UBND TP Vinh cho hay, ngày 3/7/1984, UBND tỉnh Nghệ Tĩnh đã ban hành Quyết định cho phép Trường THPT vùng cao Nghệ Tĩnh được sử dụng đất cũ của Phân viện Thiết kế máy nông nghiệp với tổng diện tích là 13.000m2 để xây dựng. Khu tập thể Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh là một phần diện tích của khu đất được UBND tỉnh cho phép trường sử dụng tại quyết định này.

Bản đồ đo đạc chính quy năm 1999 thuộc thửa đất số 04, tờ bản đồ số 19 với diện tích 11.376,5m2, chủ sử dụng là Trường Phổ thông trung học Dân tộc nội trú; Trích lục thửa đất đã được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh xác nhận năm 2008 với diện tích 11.376,5 m2, chủ sử dụng là Trường Phổ thông trung học Dân tộc nội trú.

Đến năm 2015, UBND TP. Vinh thu hồi 21,3m2 để thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo kênh Bắc, hồ điều hoà; Ngày 16/4/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Phổ thông Trung học dân tộc nội trú với diện tích 11.234,2 m2.

Về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của ông Thái Khắc Hoa, ông Lang Viết Chính và ông Trần Văn Sơn, UBND thành phố Vinh kết luận, các thửa đất mà 3 hộ này sử dụng có nguồn gốc được Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh cho mượn các gian nhà tập thể của nhà trường (có hợp đồng cho mượn nhà ở khu tập thể cán bộ giáo viên đề ngày 25/6/2006 có xác nhận của Hiệu trưởng). Năm 2020, ông Thái Khắc Hoa đã xây dựng nhà ở nơi khác nhưng vẫn chưa trả lại gian nhà tập thể cũ cho nhà trường. Còn ông Trần Văn Sơn bắt đầu sử dụng gian nhà tập thể từ năm 2012.

bna_ba2.jpg
Dự án xây dựng ký túc xá học sinh có nguy cơ chậm tiến độ vì các giáo viên không chịu bàn giao mặt bằng. Ảnh: Tiến Hùng

Cũng theo kết quả kiểm tra của UBND TP. Vinh, thửa đất của bà Sầm Thị Sơn có nguồn gốc được nhà trường cho mượn đất để xây dựng gian nhà mới từ năm 2006 trên nền đất ký túc xá cũ của nhà trường (trên cơ sở đơn xin mượn nhà ở và hợp đồng cho mượn nhà ở khu tập thể có xác nhận của Hiệu trưởng); kinh phí xây dựng mới do gia đình chi trả; không phải cơi nới, sửa chữa gian nhà tập thể cũ.

“Toàn bộ phần diện tích thửa đất bà Sơn đang sử dụng nằm hoàn toàn trong khuôn viên thửa đất của nhà trường”, công văn của UBND TP. Vinh nêu rõ.

Nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Kỳ cũng tương tự trường hợp của bà Sầm Thị Sơn.

Còn về thửa đất giáp ranh phía Nam thửa đất của ông Kỳ, theo UBND TP. Vinh, từ thời điểm đo đạc năm 1999 đến nay có diện tích và hình thể không thay đổi nên việc ông Kỳ cho rằng gia đình ông được hộ này cho thêm một phần diện tích đất để mở rộng khuôn viên là không có cơ sở.

“Gia đình không cung cấp được giấy tờ nhà trường giao đất, không có sơ đồ vị trí thửa đất và diện tích đất cho mượn năm 2006 nên việc ông Kỳ cho rằng nhà trường đã cho ông phần diện tích 58,5 m2 là không có cơ sở. Qua kiểm tra bản đồ đo đạc năm 1993, 1999 và hiện nay thì thửa đất của Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh có một phần phía Nam tiếp giáp thửa đất số 110, tờ bản đồ số 20 (phía Nam không tiếp giáp đất phường quản lý) nên việc ông Kỳ cho rằng gia đình ông đã lấn thêm một phần diện tích đất hoang của Nhà nước quản lý là không có cơ sở”, công văn của UBND TP. Vinh nêu.

Tác giả: Tiến Hùng

Nguồn: Baonghean.vn