Xác định đơn vị đo đạc khoáng sản ở Nghệ An

Sau thời gian mời thầu và chào hàng cạnh tranh qua mạng, Sở TN&MT Nghệ An đã tìm được nhà thầu gói thầu Đo đạc, xác định trữ lượng khoáng sản nguyên khai tại 21 khu vực cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn các huyện Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Quỳnh Lưu.

Một mỏ đá trắng trên địa bàn huyện Quỳ Hợp (Nghệ An). Ảnh: Văn Dũng

Ông Hoàng Quốc Việt – Giám đốc Sở TN&MT Nghệ An vừa ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu (số 01) Đo đạc, xác định trữ lượng khoáng sản nguyên khai tại 21 khu vực cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn các huyện Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Quỳnh Lưu.

Theo đó, Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ là nhà thầu trúng thầu thực hiện gói thầu trên, với giá đề nghị trúng thầu hơn 3,53 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Nguồn vốn từ nguồn kinh phí sự nghiệp địa chính được UBND tỉnh Nghệ An phân bổ tại quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 21/2/2022.

Trước đó, ngày 21/10/2021, UBND tỉnh Nghệ An có quyết định số 3892/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản của các doanh nghiệp và trách nhiệm của UBND cấp huyện trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quyết định do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu ký, đề rõ thời hạn kiểm tra là 75 ngày từ khi công bố quyết định kiểm tra.

Tại công văn ngày 22/11/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu đồng ý đề xuất của Đoàn kiểm tra liên ngành về việc thuê cơ quan tư vấn đo đạc, lập hồ sơ làm cơ sở pháp lý để xác định trữ lượng khoáng sản nguyên khai đã khai thác thực tế tại các mỏ thuộc đối tượng kiểm tra.

Sau hơn 9 tháng, Nghệ An đã lựa chọn được nhà thầu tư vấn độc lập nêu trên.

Được biết, ngày 6/4/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu đã ký quyết định số 886/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đo đạc, xác định trữ lượng khoáng sản nguyên khai tại 21 khu vực cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn các huyện Quỳ Hợp, Tân Kỳ và Quỳnh Lưu.

Cụ thể, có 3 gói thầu gồm: Gói thầu số 01 là Đo đạc, xác định trữ lượng khoáng sản nguyên khai tại 21 khu vực cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn các huyện Quỳ Hợp, Tân Kỳ và Quỳnh Lưu (giá trị gói thầu hơn 3,63 tỷ đồng); Gói thầu số 02 là Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu; gói thầu số 03 là Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu.

Trong đó, gói thầu số 01 sẽ chào hàng cạnh tranh qua mạng; một giai đoạn một túi hồ sơ; còn lại gói số 02 và 03 sẽ đấu thầu rộng rãi qua mạng; một giai đoạn hai túi hồ sơ. Nguồn vốn từ kinh phí sự nghiệp địa chính được UBND tỉnh phân bổ tại quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 21/2/2022 (3,648 tỷ đồng).

Quyết định 886/QĐ-UBND nêu rõ cả 3 gói thầu sẽ bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu trong quý II/2022.

Tuy nhiên, đến ngày 17/5, Sở KH&ĐT Nghệ An đã có văn bản số 1732/SKHĐT-ĐT gửi UBND tỉnh về việc điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu dự án trên.

Theo Sở KH&ĐT Nghệ An, tại tờ trình số 2639/TTr-STNMT ngày 12/5/2022 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Sở TN&MT đã đề nghị điều chỉnh hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02 và gói thầu số 03 tại khoản 2 Điều 1 quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 6/4/2022 từ “Đấu thầu rộng rãi qua mạng; một giai đoạn hai túi hồ sơ” thành “Chỉ định thầu rút gọn”. Sở KH&ĐT thấy đề nghị chỉ định thầu 2 gói thầu trên của Sở TN&MT là phù hợp với công văn số 3195/UBND-CN ngày 6/5/2022 của UBND tỉnh Nghệ An, do đó, Sở KH&ĐT Nghệ An đã đề nghị UBND tỉnh Nghệ An điều chỉnh 2 gói thầu trên như đề nghị của Sở TN&MT.

Ngày 27/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu đã ký quyết định số 1443/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 6/4/2022 của UBND tỉnh Nghệ An, theo đó, gói số 02 và 03 sẽ được chỉ định thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu trong quý II/2022.

Ngày 23/6, ông Võ Văn Ngọc, Phó Giám đốc Sở TN&MT Nghệ An (Trường đoàn kiểm tra liên ngành) đã ký quyết định số 690/QĐ-STNMT về việc phê duyệt E – Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 1 nêu trên. Theo đó, tên gói thầu và dự án là Đo đạc, xác định trữ lượng khoáng sản nguyên khai tại 21 khu vực cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn các huyện Quỳ Hợp, Tân Kỳ và Quỳnh Lưu. Thời gian thực hiện gói thầu trong 12 tháng, thời gian hiệu lực của E-HSDT trong 90 ngày, mở thầu vào ngày 5/7/2022.

Theo Sỹ Tân – Văn Dũng

Link gốc: https://nhadautu.vn/xac-dinh-don-vi-do-dac-khoang-san-o-nghe-an-d68442.html