Trung tâm HTTV Tài chính Nghệ An huỷ kết quả đấu thầu gói thầu mua sắm

Trung tâm Hỗ trợ tư vấn (HTTV) Tài chính Nghệ An đã có Quyết định về việc không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm tập trung thiết bị văn phòng đợt 4 năm 2023.

Theo tài liệu về gói thầu PV có được, ngày 28/12/2023, Trung tâm HTTV Tài chính Nghệ An đăng tải thông báo mời thầu cho gói thầu số 1: Mua sắm tập trung thiết bị văn phòng đợt 4 năm 2023 do đơn vị này làm chủ đầu tư với giá gói thầu 736.650.000 đồng. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh năm 2023, nguồn kinh phí trang bị phương tiện làm việc, cấp cho sở công thương để bổ sung kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị văn phòng. Hình thức: Đấu thầu rộng rãi.

Đến ngày 8/1/2024, kết quả mở thầu có 3 nhà thầu tham gia gồm: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lê Hoàng dự thầu với giá  714.730.000 đồng; Công ty TNHH thương mại và công nghệ Đức Toàn dự thầu với giá 709.540.000 đồng; Công ty TNHH MTV Mộc Nhật Minh dự thầu với giá 673.200.000 đồng.

Tại báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu do Công ty CP tư vấn Vinaconsult Việt Nam ngày 19/1/2023 do ông Phan Quang Huy làm tổ trưởng cùng ông Lưu Ngọc Cường và Cao Đắc Thạch tổ viên đánh giá.

trusochinh637855465562559617
Trung tâm HTTV Tài chính Nghệ An thuộc Sở Tài chính Nghệ An

Về giá dự thầu Công ty TNHH MTV Mộc Nhật Minh dự thầu giá 673.200.000 đồng xếp thứ 1; Công ty TNHH thương mại và công nghệ Đức Toàn dự thầu với giá 709.540.000 xếp thứ 2; Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lê Hoàng dự thầu với giá  714.730.000 đồng xếp thứ 3.

Đến giai đoạn đánh giá tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật: Công ty TNHH MTV Mộc Nhật Minh bị loại do không đạt kỹ thuật; Công ty TNHH thương mại và công nghệ Đức Toàn đạt cả 3 tiêu chí về tính hợp lệ hồ sơ, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật được kết luận mời vào thương thảo hợp đồng. Riêng Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lê Hoàng tổ tư vấn đã có kết luận không đánh giá về cả 3 tiêu chí trên và xếp ở vị trí thứ 3.

tc nghe an1
Bảng xếp hạng các nhà thầu tham gia đấu thầu

Tại mục III, Tổ tư vấn đánh giá kết luận và kiến nghị: Nhà thầu Công ty TNHH MTV Mộc Nhật Minh là nhà thầu xếp hạng nhất, tuy nhiên công ty không đáp ứng về yêu cầu kỹ thuật. Công ty TNHH thương mại và công nghệ Đức Toàn là nhà thầu xếp hạng nhì và có giá dự thầu 709.540.000 đồng. Mặt khác, Công ty TNHH thương mại và công nghệ Đức Toàn đáp ứng các yêu cầu về tính hợp lệ E-HSDT, yêu cầu về năng lực kinh nghiệm và yêu cầu về kỹ thuật.

Do vậy, Công ty CP tư vấn Vinaconsult Việt Nam kiến nghị Trung tâm HTTV Tài chính Nghệ An mời nhà thầu Công ty TNHH thương mại và công nghệ Đức Toàn vào thương thảo thoả thuận khung của gói thầu số 1: Mua sắm tập trung thiết bị văn phòng đợt 4 năm 2023.

tc nghe an 2
Kết luận của đơn vị tư vấn mời thầu

Ngày 24/1/2024, ông Phan Văn Ngôn, Giám đốc Trung tâm HTTV Tài chính Nghệ An đã ký Quyết định số 16/QĐ-TTTC về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: Mua sắm tập trung thiết bị văn phòng đợt 4 năm 2023. Công ty TNHH thương mại và công nghệ Đức Toàn là đơn vị trúng thầu.

Tuy nhiên, ngày 4/3/2024, ông Phan Văn Ngôn, Giám đốc Trung tâm HTTV Tài chính Nghệ An đã ký Quyết định số 28/QĐ-TTTC về việc không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu tại gói thầu số 1: Mua sắm tập trung thiết bị văn phòng đợt 4 năm 2023 tại Quyết định số 16/QĐ-TTTC ngày 24/1/2024.

Lý do không công nhận, sau khi ra soát hồ sơ dự thầu của Công ty TNHH thương mại và công nghệ Đức Toàn đơn vị tư vấn và bên mời thầu nhận thấy còn nhiều vấn đề chưa rõ ràng trong hồ sơ dự thầu (HSDT) gói thầu số 1: Mua sắm thiết bị văn phòng đợt 4 năm 2023.

Sau khi có Quyết định không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu trước đó, đến ngày 18/3/2024, Trung tâm HTTV Tài chính Nghệ An đã Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu khác. Tuy nhiên, khá bất ngờ khi Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lê Hoàng lại trúng thầu mà trước đó tổ tư vấn của đơn vị tư vấn mời thầu đã có kết luận không đánh giá về cả 3 tiêu chí và xếp ở vị trí thứ 3.

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lê Hoàng có trụ sở tại Km Số 20, đường Tránh Vinh, khối 2, phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn: Doisongphapluat.nguoiduatin.vn