Thùng xốp nổi giận

Hai hôm nay bỗng dưng thùng xốp... có giá, được gọi là thùng xốp đô la, thùng xốp triệu đô. Là vì người ta lấy tiền triệu đô bỏ vô thùng xốp mang đi hối lộ.

Trời ơi, nghe tin không, thùng xốp giá vài chục ngàn đồng bấy lâu nay dùng để đựng hải sản, đồ lạnh, mắm muối vận chuyển đi xa, nay đựng cả triệu đô!

Tưởng thùng xốp… lên giá, nhưng không phải. Những người xấu xa tính toán những vật bình thường nhất là những vật ít được để ý nhất nên họ bỏ từng chồng đô vào đó đi hối lộ.

Đó là tiền hối lộ, là tiền bẩn. Thùng xốp dù bình thường cũng có tác dụng đựng đồ, còn dùng nó làm bậy là do mấy người xấu. Thùng xốp phẫn nộ lắm.

Cũng giống như trước đây cái bao ni lông màu đen bình thường dùng những đồ vật ít có giá trị, nhưng bị dùng để bỏ tiền tỉ vào đó đi hối lộ cũng là để ít bị để ý.

Thùng xốp nổi giận, lên tiếng yêu cầu: Chúng tôi là thùng xốp đựng đồ, chúng tôi có giá trị của mình, không được lợi dụng chúng tôi để làm bậy! Phản đối, phản đối, phản đối…

Tác giả: Bút Bi

Nguồn: tuoitre.vn