Browsing Tag

nhức nhối

Anh không “đòi quà”

Chính vì tính chất “đặc biệt nghiêm trọng”, ngay từ đầu năm 2022 (ngày 20/1), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo…