Nghệ An: Phấn đấu thu hút đầu tư khoảng 35.000 tỷ đồng năm 2023

Nghệ An phấn đấu thu hút từ 100-120 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 32.000-35.000 tỷ đồng; trong đó, vốn FDI khoảng 500-600 triệu USD trong năm 2023.

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An.

Năm 2022, thu hút đầu tư tại Nghệ An, nhất là thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có nhiều đổi mới và đạt được kết quả tích cực trên cả 5 phương diện, đó là số lượng dự án FDI tăng cao; vốn đăng ký đầu tư vượt mục tiêu đề ra; cơ cấu thu hút đầu tư chuyển dịch theo hướng tăng số lượng dự án và vốn đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài; lĩnh vực đầu tư chuyển mạnh sang sản xuất công nghiệp; địa bàn thu hút đầu tư chủ yếu tập trung vào khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp là động lực tăng trưởng của tỉnh.

So với các năm trước, kết quả thu hút đầu tư năm 2022 tăng cả về quy mô, số lượng và chất lượng dự án, nhất là các dự án FDI. Tính đến ngày 31/12/2022, tổng số vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 45.764,5 tỷ đồng, tăng 3,74% so với cùng kỳ năm 2021.

Đặc biệt, trong năm 2022, lần đầu tiên Nghệ An lọt vào nhóm 10 địa phương thu hút đầu tư nước ngoài FDI lớn nhất cả nước (tổng vốn cấp mới và điều chỉnh tính đến ngày 31/12/2022 là 961,3 triệu USD). Lũy kế đến nay, Nghệ An đã thu hút được 115 dự án FDI còn hiệu lực thuộc 14 quốc gia, vùng lãnh thổ, với tổng số vốn đăng ký trên 2,5 tỷ USD.

Kết quả thu hút đầu tư chủ yếu tập trung một số dự án sản xuất công nghiệp lớn; chưa thu hút được các dự án thuộc lĩnh vực khác nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh như các dự án nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm, dự án du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng…

Năm 2023, Nghệ An sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; tập trung thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp. Hỗ trợ và giải quyết thủ tục đầu tư; rà soát những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ, giải quyết dứt điểm.

Bên cạnh đó, rà soát, xử lý dự án treo, dự án chậm tiến độ và dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh. Chuẩn bị các điều kiện về đất đai, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực để sẵn sàng đón nhận sự dịch chuyển các dòng vốn đầu tư nước ngoài… Kết nối, phối hợp với các nhà đầu tư hạ tầng để kêu gọi thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào tỉnh Nghệ An.

Nghệ An phấn đấu thu hút từ 100-120 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 32.000-35.000 tỷ đồng; trong đó, vốn FDI khoảng 500-600 triệu USD trong năm 2023.

Theo Quang Hợp

Link gốc: https://baoxaydung.com.vn/nghe-an-phan-dau-thu-hut-dau-tu-khoang-35000-ty-dong-nam-2023-347613.html