Nghệ An: Nhà thầu bị hủy thầu vẫn tham gia đấu thầu lần 2

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An quyết định cho đấu thầu lại Gói thầu 03 bước khảo sát thiết kế của Dự án Xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (giai đoạn 2).

Sau khi Gói thầu số 03 Khảo sát địa chất bước thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (giai đoạn 2) có giá trị 1,5 tỷ đồng được phê duyệt lựa chọn nhà thầu trong tháng 2/2022, đã có duy nhất một nhà thầu, đó là Công ty TNHH Địa kỹ thuật và Tư vấn xây dựng Yên Vinh tham dự.

Sau đánh giá từ phía nhà thầu tư vấn là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Danh (Nghệ An) thì Công ty TNHH Địa kỹ thuật và tư vấn xây dựng Yên Vinh (Nghệ An) đạt yêu cầu 84 điểm.

Tuy vậy, lúc chuyển sang bước đánh giá về đề xuất tài chính, bên mời thầu không tìm thấy hồ sơ đề xuất tài chính của nhà thầu này. Ngay sau đó, Ban quản lý dự án đã tổ chức họp và xin ý kiến của các bên liên quan, kết quả là Chủ đầu tư đã quyết định hủy thầu và tổ chức đấu thầu lại Gói thầu số 03 Khảo sát địa chất bước thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công Dự án Bệnh viện Ung bước Nghệ An (giai đoạn 2).

Phối cảnh BV Ung bướu Nghệ An

Sau khi tổ chức đấu thầu lại, Gói thầu số 03 có 2 nhà thầu tham dự là Công ty TNHH Địa kỹ thuật và Tư vấn xây dựng Yên Vinh; Công ty CP Tư vấn và Xây dựng 23 (Đà Nẵng). Về phía Công ty TNHH Địa kỹ thuật và Tư vấn xây dựng Yên Vinh họ đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng là 2 tháng, Công ty CP Tư vấn và Xây dựng 23 đề xuất thời gian 4 tháng – bằng với yêu cầu tại hồ sơ mời thầu (HSMT).

Sau khi bị hủy thầu nhưng vẫn tham gia đấu thầu lần 2, Công ty TNHH Địa kỹ thuật và Tư vấn xây dựng Yên Vinh cho biết trước đó họ đã điền đủ thông tin đề xuất kỹ thuật cũng như đề xuất tài chính trên hệ thống Đấu thầu qua mạng, nhưng có thể do nộp hồ sơ dự thầu muộn, sát thời điểm đóng nên sai sót.

Dự án Xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có tổng mức 1.259 tỷ đồng được sử dụng với 1000 tỷ đồng ngân sách Trung ương và 259 tỷ đồng ngân sách tỉnh.

Đối với việc hủy thầu và tổ chức đấu thầu lại, theo Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An, điều này sẽ ảnh hưởng đáng kể tới tiến độ chung của Dự án bởi đây là dự án có quy mô lớn và được các bộ, ngành, UBND tỉnh Nghệ An quan tâm, đốc thúc thường xuyên để theo kịp tiến độ thực hiện và kế hoạch giải ngân vốn.

Theo Phan Huy/ANTT/NDT

Link gốc: http://antt.nguoiduatin.vn/-nghe-an-nha-thau-bi-huy-thau-van-tham-gia-dau-thau-lan-2-341202.htm