Nghệ An: Hợp tác xã đã “khai tử” vẫn nhận tiền bồi thường dự án

Mặc dù giải thể đã lâu và không thuộc diện đối tượng được bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng nhưng HTX Cổ phần Trường Sơn vẫn cố tình “tái sinh” để nhận hàng tỷ đồng tiền bồi thường.

Giải thể nhưng không trả đất và nộp lại con dấu

Dự án Cụm dân cư Trường Sơn được UBND tỉnh Nghệ An cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 26/6/2014, do Công ty Cổ phần Tiến Lực làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai tại phường Cửa Nam, thành phố Vinh, trên phần đất trước đây của HTX Cổ phần Trường Sơn thuê đất để làm cơ sở sản xuất, kinh doanh, có thời hạn 50 năm, đến 14/11/2051.

Với tổng diện tích hơn 7.725m2, đến thời điểm hiện tại, dự án cơ bản đã hoàn thành các hạng mục xây dựng và chuyển nhượng căn hộ cho khách hàng.

Tuy nhiên, khi Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra theo Quyết định 58 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thì quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Cụm dân cư Trường Sơn đã có nhiều sai phạm.

Trong đó, hồ sơ của HTX Cổ phần Trường Sơn đã thể hiện giải thể tự nguyện từ ngày 16/5/2012, khi UBND thành phố Vinh ban hành Thông báo giải thể 136/TB.UBND.

Tuy nhiên, sau khi được UBND thành phố Vinh đồng ý cho giải thể tự nguyện, HTX Cổ phần Trường Sơn chỉ mới nộp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà chưa làm thủ tục trả lại đất cho Nhà nước, không nộp con dấu cho cơ quan chức năng theo quy định.

Bên cạnh việc chây ỳ của Ban Quản lý HTX thì UBND thành phố Vinh cũng không kịp thời tiến hành các thủ tục thu hồi đất của HTX đã giải thể và tiến hành đền bù giá trị còn lại của tài sản cố định trên đất để quản lý. Do đó, không đủ điều kiện để đấu giá tài sản của Nhà nước khi thực hiện dự án này.

Dự án Cụm dân cư Trường Sơn được xây dựng trên phần đất trước đây của HTX Cổ phần Trường Sơn thuê đất để làm cơ sở sản xuất, kinh doanh

Chưa hết, vào tháng 6/2014, khi UBND thành phố Vinh lập Tờ trình 2792/TTr-UBND đề nghị UBND tỉnh thu hồi đất của HTX Cổ phần Trường Sơn để thực hiện dự án nhưng không đúng với nguồn gốc thu hồi đất. Bởi theo quy định của Luật Đất đai, Luật Hợp tác xã, thì khi HTX Cổ phần Trường Sơn tự nguyện giải thể năm 2012 thì phải làm thủ tục thu hồi đất theo Khoản 2, Điều 38, Luật Đất đai 2003.

Do đó, hồ sơ gửi Sở TN&MT cũng không thể hiện HTX Cổ phần Trường Sơn đã giải thể, nên Sở này đã tham mưu cho UBND tỉnh Nghệ An thu hồi đất theo Khoản 1, Điều 38, Luật Đất đai 2003. Từ đó, dẫn đến việc xác định phương án bồi thường đối với tài sản trên đất cho HTX Cổ phần Trường Sơn không đúng quy định.

Kiến nghị cơ quan điều tra vào cuộc

Sau khi nhận được sự tham mưu của sở, ngành liên quan, ngày 24/12/2014, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 777 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án với tổng giá trị gần 8,3 tỷ đồng. Trong đó, riêng giá trị bồi thường, hỗ trợ cho HTX Cổ phần Trường Sơn là hơn 8,2 tỷ đồng.

Theo đề xuất của Công ty Cổ phần Tiến Lực tại Tờ trình số 29, căn cứ phương án bồi thường được duyệt tại Quyết định 777 và căn cứ Quyết định 180 về giao đất của UBND tỉnh Nghệ An, liên ngành Sở Tài chính – Cục Thuế tỉnh đã có Văn bản 1204 tham mưu UBND tỉnh ghi thu, ghi chi với tổng kinh phí được ghi thu, ghi chi là gần 7,8 tỷ đồng.

Đến ngày 4/6/2015, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 2277 phê duyệt số tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và được khấu trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp của dự án bằng hình thức ghi thu, ghi chi là gần 7,8 tỷ đồng.

Sau đó, Cục Thuế Nghệ An đã làm thủ tục ghi thu ngân sách Nhà nước tiền sử dụng đất của dự án số tiền 7,8 tỷ đồng. Sở Tài chính cũng đã làm thủ tục ghi chi số tiền này qua kho bạc trong tháng 6/2015.

Liên quan nội dung này, Kết luận số 805 ngày 24/12/2021, Thanh tra tỉnh Nghệ An đã chỉ rõ, vào tháng 5/2012, HTX Cổ phần Trường Sơn giải thể tự nguyện nhưng UBND thành phố Vinh không làm các thủ tục thu hồi đất theo Khoản 2, Điều 38, Luật Đất đai và xử lý tài sản còn lại trên đất theo quy định Điểm a, Khoản 2, Điều 35, Nghị định 181/2004 của Chính phủ, nên khi tiến hành thực hiện dự án không đủ điều kiện để đấu giá đất và tài sản trên đất.

Trong trường hợp này, việc bồi thường giá trị còn lại tài sản trên đất cho HTX Cổ phần Trường Sơn được thực hiện theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 35, Nghị định 181/2004. Do đó, Nhà nước không phải chi trả tiền đền bù giá trị tài sản còn lại của HTX Cổ phần Trường Sơn.

Đến thời điểm hiện tại, dự án cơ bản đã hoàn thành các hạng mục xây dựng và chuyển nhượng căn hộ cho khách hàng

Trong việc này, HTX Cổ phần Trường Sơn đã làm sai hồ sơ tài sản, đất đai trình các cấp có thẩm quyền, không làm thủ tục trả đất theo quy định để được nhận hỗ trợ bồi thường. sử dụng đất. Mặc dù, HTX Cổ phần Trường Sơn đã giải thể xong từ năm 2012 nhưng UBND phường Cửa Nam vẫn xác nhận không đúng tình hình thực tế để HTX này được nhận bồi thường tài sản.

Bên cạnh đó, UBND thành phố Vinh đã trình Văn bản số 4972 ngày 11/12/2014 không đúng nội dung, bản chất của việc thu hồi đất. Sở TN&MT Nghệ An căn cứ hồ sơ UBND thành phố Vinh trình đã tham mưu UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt phương án bồi thường tài sản trên đất cho HTX Cổ phần Trường Sơn và đã khấu trừ giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho Công ty Cổ phần Tiến Lực bằng hình thức ghi thu, ghi chi.

Tuy nhiên, do phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được cấp có thẩm quyền phê duyệt là không đúng quy định nên việc khấu trừ gần 7,8 tỷ đồng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất phải nộp của dự án bằng hình thức ghi thu, ghi chi là không đúng quy định.

Sở Tài chính, Sở Xây dựng liên đới chịu trách nhiệm trong việc làm thất thoát ngân sách Nhà nước do có xác nhận tại các văn bản thẩm định phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.
Ngoài ra, các cơ quan của UBND thành phố Vinh gồm: Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính – Kế hoạch và lãnh đạo UBND thành phố Vinh đã không đôn đốc việc bàn giao đất lại cho Nhà nước quản lý.

 

Sở TN&MT Nghệ An đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt phương án bồi thường tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi đất của HTX Cổ phần Trường Sơn không đúng quy định. Cụ thể, không xử lý giá trị còn lại của tài sản trên đất theo Điểm c, Khoản 2, Điều 35, Nghị định 181/2004 của Chính phủ mà đã tham mưu UBND tỉnh chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án và được khấu trừ giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho Công ty Cổ phần Tiến Lực bằng hình thức ghi thu, ghi chi không đúng quy định.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, với những sai phạm trong công tác quản lý Nhà nước tại Dự án Cụm dân cư Trường Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã giao Thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan Điều tra, Công an tỉnh Nghệ An để xử lý theo quy định của pháp luật vì có dấu hiệu làm thất thoát ngân sách Nhà nước số tiền gần 7,8 tỷ đồng. Cùng với đó, yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Theo lãnh đạo Thanh tra tỉnh Nghệ An, sau khi có kết luận, Thanh tra tỉnh  đã xin ý kiến UBND tỉnh và chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra để làm rõ. Tuỳ theo mức độ phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó, nếu đến mức hình sự thì Công an sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Cao Sơn/DĐDN

Link gốc: https://diendandoanhnghiep.vn/nghe-an-hop-tac-xa-da-khai-tu-van-nhan-tien-boi-thuong-du-an-223809.html