Nghệ An: Đề xuất thu học phí mức thấp nhất so với khung của Chính phủ

Quá trình tham mưu ban hành mức thu học phí mới, ngành giáo dục tỉnh đề xuất mức thu thấp nhất so với khung quy định của Chính phủ.

GS.TS Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Nghệ An cho biết khung học phí mới ở tỉnh Nghệ An đề xuất mức thấp nhất so với khung quy định. Ảnh: QĐ

Ngày 6.7, trao đổi với phóng viên, GS.TS Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Nghệ An cho biết, ngành giáo dục đã tham mưu xây dựng Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2022 – 2023 đến năm học 2025 – 2026 để UBND tỉnh chuẩn bị trình HĐND tỉnh trong kỳ họp diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14.7.

Dự thảo Nghị quyết quy định, mức học phí học trực tiếp đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên từ năm học 2022 – 2023 đến năm học 2025 – 2026 được chia làm 3 vùng: vùng thành thị, vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo đó, đối với vùng thành thị, mức thu học phí của 3 cấp: mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông năm học 2022 – 2023 là 300.000 đồng/học sinh/tháng; năm học 2023-2024 là 315.000 đồng/học sinh/tháng; năm học 2024-2025 là 330.000 đồng/học sinh/tháng; năm học 2025-2026 là 345.000 đồng/học sinh/tháng.

Đối với vùng nông thôn, mức thu học phí của cấp mầm non, trung học cơ sở năm học 2022-2023 là 100.000 đồng/học sinh/tháng; năm học 2023-2024 là 105.000 đồng/học sinh/tháng; năm học 2024-2025 là 110.000 đồng/học sinh; năm học 2025-2026 là 115.000 đồng/học sinh/tháng. Riêng cấp học trung học phổ thông là 200.000 – 210.000 – 220.000 – 230.000 đồng/học sinh/tháng theo từng năm học nêu trên.

Đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi, mức thu học phí của cấp mầm non, trung học cơ sở năm học 2022 – 2023 là 50.000 đồng/học sinh/tháng; năm học 2023-2024 là 52.000 đồng/học sinh; năm học 2024-2025 là 54.000 đồng/học sinh/tháng; năm học 2025-2026 là 56.000 đồng/học sinh/tháng. Riêng cấp học trung học phổ thông là 100.000 – 105.000 – 110.000 – 115.000 đồng/học sinh/tháng theo từng năm học nêu trên.

Mức thu học phí học trực tuyến đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2022 – 2023 đến năm học 2025 -2026 bằng 80% mức học phí học trực tiếp.

Dự thảo Nghị quyết cũng quy định mức hỗ trợ tiền đóng học phí học trực tiếp cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025 – 2026.

Đối với vùng thành thị, một học sinh sẽ được hỗ trợ trong 4 năm học (từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025 – 2026), tương ứng 310.000 – 315.000 – 330.000 – 345.000 đồng/tháng; vùng nông thôn là: 100.000 -105.000 – 110.000 – 115.000 đồng/học sinh/tháng; vùng dân tộc thiểu số và miền núi là: 50.000 – 52.000 – 54.000 – 56.000 đồng/học sinh/tháng.

Mức hỗ trợ tiền đóng học phí học trực tuyến cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định từ năm học 2022 – 2023 đến năm học 2025 – 2026 bằng 80% mức hỗ trợ học phí học trực tiếp.

“Do đặc thù của tỉnh và để chia sẻ với nhân dân, tạo điều kiện cho các em học sinh, mức thu học phí mới được UBND tỉnh đề xuất trong Dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh là mức thấp nhất so với quy định khung học phí (mức sàn, mức trần) của Chính phủ” – Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An Thái Văn Thành cho biết.

Theo Quang Đại

Link gốc: https://laodong.vn/giao-duc/nghe-an-de-xuat-thu-hoc-phi-muc-thap-nhat-so-voi-khung-cua-chinh-phu-1064674.ldo