Nghệ An: Cán bộ tự đặt thêm thành phần hồ sơ ngoài quy định sẽ bị xử lý nghiêm

“Phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức tự đặt thêm thành phần hồ sơ ngoài quy định, gây khó dễ, nhũng nhiễu, tiêu cực...không để người dân, tổ chức phải đi lại nhiều lần…”.

Ông Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo như vậy tại một văn bản vừa được ban hành mới đây liên quan đến nội dung khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính (CCHC) và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện các chỉ số: PAR INDEX, SIP AS, PAPI năm 2023.

“Xốc lại” tinh thần CCHC

Người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các Sở, ngành và đơn vị liên quan chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức phải đăng ký sáng kiến, giải pháp mới trong thực hiện CCHC của các cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó cần hoàn thành việc xử lý tất cả các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trái quy định của pháp luật… Đặc biệt, việc giải quyết đúng hạn hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) ở cả 3 cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh cũng được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu như vậy.

Cùng với đó, việc công khai kết quả giải quyết TTHC trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh cũng cần phải kịp thời, nhanh chóng. Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu phải thực hiện công khai kịp thời các TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố, đảm bảo 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền của tỉnh được công khai đầy đủ, đúng quy định tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC và trên cổng (trang) thông tin điện tử của tỉnh và các cơ quan, đơn vị; nhập, đăng tải công khai TTHC đúng quy định vào cơ sở dữ liệu quốc gia sau khi công bố.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các Sở, ban, ngành và đơn vị cấp huyện cần đẩy mạnh công tác CCHC, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường đối thoại; tiếp tục xây dựng hoàn thiện chính quyền điện tử, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan nhà nước trong thời gian tới (ảnh: Một góc trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An tại TP Vinh)

Cùng với đó, các cơ quan, địa phương thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hàng năm với tỷ lệ giải ngân đạt 100% kế hoạch được giao; sử dụng đúng, không có sai phạm trong sử dụng nguồn ngân sách nhà nước. Thực hiện khắc phục các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách đảm bảo theo đúng yêu cầu. Đảm bảo tỷ lệ giảm chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp. Cải thiện các yếu tố tác động đến tổ chức bộ máy qua điều tra xã hội học.

Các cơ quan, địa phương thực hiện đầy đủ, đúng quy định về tổ chức bộ máy theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương. Thực hiện mục tiêu về giảm số đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện nghiêm việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức; ban hành đầy đủ văn bản để hoàn thiện quy định về vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý…

“Tiếp tục triển khai thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh, đảm bảo hiệu quả, đúng yêu cầu quy định. Nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh có đầy đủ chức năng, vận hành kết nối liên thông ở 100% đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội do HĐND tỉnh giao” – Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo.

Không để người dân, tổ chức phải đi lại nhiều lần

Ngoài việc yêu cầu phải tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức tự đặt thêm thành phần hồ sơ ngoài quy định, gây khó dễ, nhũng nhiễu, tiêu cực, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An còn các cấp, ngành phải tăng cường các hoạt động kiểm tra nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về chuẩn mực xử sự, thái độ giao tiếp ứng xử, nội quy, giờ giấc làm việc.

Vấn đề phải thực hiện nghiêm các quy trình, quy định về hướng dẫn, bổ sung hồ sơ, không để người dân, tổ chức phải đi lại nhiều lần, lãnh đạo tỉnh Nghệ An còn yêu cầu thực hiện nghiêm, kịp thời các quy định về thông báo và xin lỗi đối với trường hợp hồ sơ quá hạn.

Các cơ quan, địa phương phải thường xuyên tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, thực hiện tốt văn hóa xin lỗi tổ chức, cá nhân khi cán bộ, công chức có sai sót. Cán bộ, công chức phải có thái độ thân thiện, hòa nhã, lịch sự, hỗ trợ, hướng dẫn tận tình, chu đáo khi tổ chức, cá nhân đến làm việc.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu phải công khai, minh bạch trong quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, khung giá đền bù; giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của người dân ngay từ cơ sở

Thực hiện thường xuyên các hoạt động kiểm tra, thanh tra công vụ, trọng tâm là thực hiện trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp, đơn vị sự nghiệp công lập trong công tác cải cách TTHC; trong giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ công cho tổ chức, cá nhân phải đảm bảo kết quả giải quyết đúng quy định, chính xác và đảm bảo tính công bằng; kiên quyết xử lý hoặc đề nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Kiện toàn và nâng cao hiệu quả các kênh tiếp nhận góp ý, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về việc thực hiện TTHC. Phân công cán bộ, công chức, viên chức trực để tiếp nhận, giải đáp, hướng dẫn và kịp thời xử lý, giải quyết, trả lời những góp ý, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân.

Đối với chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), ông Nguyễn Đức Trung đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa, tầm quan trọng của chỉ số PAPI trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật cho người dân.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao vai trò giám sát, kiểm tra của người dân trong chủ động tham gia vào việc ra quyết định của chính quyền các cấp và tu sửa các công trình công cộng, nhất là các nội dung liên quan trực tiếp đến người dân. Tăng cường hình thức đối thoại giữa cơ quan nhà nước với người dân; tiếp nhận, giải quyết thỏa đáng các kiến nghị của công dân.

Cùng với đó, công khai, minh bạch trong quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, khung giá đền bù; giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của người dân ngay từ cơ sở. Nâng cao trách nhiệm, quyết tâm giảm thiểu tham nhũng của các ngành, các cấp; phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Đầu tư và Giám sát cộng đồng xã, phường, thị trấn; tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện của HĐND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể ở các cấp.

Theo Ngọc Thái

Link gốc: https://diendandoanhnghiep.vn/nghe-an-can-bo-tu-dat-them-thanh-phan-ho-so-ngoai-quy-dinh-se-bi-xu-ly-nghiem-244547.html