Lựa chọn nhà thầu bảo hiểm vận hành Nhà máy điện Vũng Áng 1

Gói thầu Bảo hiểm vận hành Nhà máy điện Vũng Áng 1 vừa được thông báo mời thầu ngày 28/3/2024. Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam là Chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu.

Toàn cảnh Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

Toàn cảnh Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

Với giá gói thầu 164,279 tỷ đồng, phạm vi công việc của Gói thầu gồm bảo hiểm mọi rủi ro cho tài sản máy móc thiết bị vận hành chính (bao gồm cả rủi ro đổ vỡ máy móc, thiên tai, cháy nổ bắt buộc); trong đó, đối với bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tuân thủ theo quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ban hành theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP. Địa điểm thực hiện tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo thông báo đã đăng tải, Gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, đóng thầu vào 14 giờ ngày 17/4/2024. Thời gian thực hiện Gói thầu trong 12 tháng, loại hợp đồng trọn gói và đơn giá cố định.

Tác giả: Việt Thắng

Nguồn: Baodauthau.vn