Giá vật liệu tăng cao: Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu rà soát tổng mức đầu tư dự án

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các chủ đầu tư rà soát, cập nhật tổng mức đầu tư bước dự án đầu tư theo giá cả tại thời điểm hiện nay.

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị đại diện chủ đầu tư thuộc bộ rà soát tổng mức đầu tư các dự án giao thông khởi công mới trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

Tuy nhiên, trong quá trình hoàn thiện thủ tục để quyết định đầu tư các dự án, một số chủ đầu tư, Ban quản lý dự án phản ánh do giá nhiên liệu, vật liệu thi công tăng cao đột biến thời gian gần đây dẫn tới tổng mức đầu tư trình duyệt vượt quá tổng mức đầu tư trong quyết định chủ trương đầu tư, không đảm bảo điều kiện quyết định đầu tư dự án.

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu rà soát tổng mức đầu tư dự án. (Ảnh minh họa)
Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu rà soát tổng mức đầu tư dự án. (Ảnh minh họa)

Trước thực trạng này, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án rà soát, cập nhật tổng mức đầu tư bước dự án đầu tư theo giá cả tại thời điểm hiện nay.

Trường hợp tổng mức đầu tư bước dự án đầu tư vượt quá mức tổng mức đầu tư đã phê duyệt trong quyết định chủ trương đầu tư, các đơn vị đề xuất bộ theo hướng tạm dừng chủ trương đầu tư các dự án chưa quá cấp thiết, để tập trung nguồn vốn triển khai các dự án cấp bách, trọng điểm.

Phân kỳ, điều chỉnh phạm vi, quy mô dự án, hoặc lồng ghép với nguồn vốn ngân sách địa phương, đảm bảo phần vốn ngân sách trung ương trong tổng mức đầu tư không vượt quá phần vốn trong quyết định chủ trương đầu tư.

Với các dự án chưa được quyết định chủ trương, sau khi cập nhật theo giá cả thời điểm này, nếu nhu cầu vốn thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 lớn hơn mức vốn đã dự kiến phân bổ, các đơn vị đề xuất điều chỉnh quy mô, phân kỳ đầu tư, hoặc lồng ghép với nguồn vốn địa phương, đảm bảo không vượt quá phần vốn ngân sách trung ương đã dự kiến phân bổ.

Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, Bộ Giao thông Vận tải dự kiến bố trí vốn để khởi công mới 64 dự án, trong đó có 4 dự án trọng điểm quốc gia, 9 dự án nhóm A và 51 dự án nhóm B, C.

Đến nay, 48 dự án đã được cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, gồm: 1 dự án quan trọng quốc gia (cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2021 – 2025), 2 dự án nhóm A (cầu Rạch Miễu 2 và cao tốc Mỹ An – Cao Lãnh) và 45 dự án nhóm B, C.

Trong đó, 5 dự án mới được quyết định đầu tư, gồm: cầu Rạch Miễu 2, dự án Quốc lộ 32C Phú Thọ, dự án Quốc lộ 7 Nghệ An, dự án Quốc lộ 12A Quảng Bình, dự án đóng mới tàu tìm kiếm cứu nạn hoạt động xa bờ.

Theo Bích Thảo/Tai chính doanh nghiệp

Link gốc: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/gia-vat-lieu-tang-cao-bo-giao-thong-van-tai-yeu-cau-ra-soat-tong-muc-dau-tu-du-an-d29038.html