Công bố danh sách 30 người có chức vụ được bốc thăm xác minh tài sản, thu nhập

Căn cứ kết quả bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2022, Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Quyết định xác minh tài sản, thu nhập đối với 30 cá nhân đang công tác tại một số Bộ/ngành, tập đoàn, doanh nghiệp.

Bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2022

Trước đó, theo kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 của Thanh tra Chính phủ (TTCP), việc xác minh này nhằm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, Nghị định 130/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Theo kế hoạch, Thanh tra Chính phủ chọn ra 7 đơn vị để xác minh và lựa chọn ngẫu nhiên 30 cán bộ, công chức có phụ cấp chức vụ từ 0,9 trở lên tại 7 bộ, ngành trên để xác minh tài sản.

Theo Quyết định (QĐ) số 498/QĐ-TTCP mà TTCP vừa mới được TTCP công bố, 30 cá nhân được lựa chọn ngẫu nhiên để tiến hành xác minh lần này có 8 người đang công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), 5 người đang công tác tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, 5 người ở Bộ Xây dựng; còn Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước mỗi đơn vị có 3 người.

Đáng chú ý, theo danh sách được TTCP, có 8 cá nhân được lựa chọn ngẫu nhiên để xác minh tài sản, thu nhập ở Bộ KH&ĐT lần lượt là; TBT Báo Đầu tư, Giám đốc Trung tâm đổi mới Quốc gia, Cục trưởng Cục thống kê một số địa phương như: Lai Châu, Thái Bình, Quảng Bình, Bình Phước, Bình Dương, An Giang

5 cá nhân ở Bộ TN&MT, ngoài Giám đốc Trung tâm Hải văn, Tổng cục biển và Hải đảo, Giám đốc Trung tâm truyền thông tài nguyên và môi trường, còn có 3 cá nhân cũng được lựa chọn xác minh thu nhập là: Chánh văn phòng (Tổng Cục Khí tượng thủy văn), Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Tổng Cục Môi trường), Cục trưởng Cục kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai (Tổng Cục quản lý đất đai).

Trong khi danh sách 5 lãnh đạo ở Bộ Xây dựng được lựa chọn ngẫu nhiên để xác minh tài sản, thu nhập có Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Viện trưởng Viện Vật liệu Xây dựng, Quyền Chủ tịch Hội đồng Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng cơ giới xây dựng.

Ở khối Tập đoàn, doanh nghiệp có Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ tổng hợp, Giám đốc Trung tâm Thông tin (Ủy Ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp); Chủ tịch HĐTV và 2 Phó Tổng Giám đốc (Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước); Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát nội bộ (Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam); Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc, Phó Trưởng ban phụ trách Tài chính kế toán (Tập đoàn hóa chất Việt Nam).

Trong QĐ do Phó Tổng TTCP Bùi Ngọc Lam ký ban hành, thời hạn xác minh là 45 ngày; nội dung xác minh là được nêu là: Tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu thực hiện theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các bản kê khai tài sản, thu nhập tính đến ngày 05/10/2022; Tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm so với bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu.

QĐ của TTCP cũng nêu Tổ xác minh tài sản, thu nhập 30 cá nhân này, gồm có: ông Hoàng Thái Dương, Cục trưởng Cục Phòng, Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ – Tổ trưởng; ông Đặng Hùng Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng, Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ – Tổ phó; ông Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Phòng, Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ – Tổ phó và 15 thành viên. “Tổ xác minh tài sản, thu nhập có nhiệm vụ tiến hành xác minh theo nội dung, thời hạn nêu trên và Kế hoạch được Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ phê duyệt. Tổ trưởng và các thành viên của Tổ xác minh thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 46 của Luật Phòng, chống tham nhũng”-QĐ nêu.

Theo Phi Hùng

Link gốc: https://baophapluat.vn/cong-bo-danh-sach-30-nguoi-co-chuc-vu-duoc-boc-tham-xac-minh-tai-san-thu-nhap-post464335.html