Chính phủ đề xuất tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng

Theo đề xuất của Chính phủ về phương án cải cách tiền lương, từ 1-7, lương cơ sở có thể tăng từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng

Chiều 20-6, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ về kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian qua và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, để thực hiện chính sách cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, Bộ Nội vụ đã chủ động phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và một số các cơ quan liên quan tích cực chuẩn bị.

Chính phủ đề xuất tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng- Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại họp báo

Đến nay, đã có 100% bộ, ngành, địa phương hoàn thành phê duyệt vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết theo phương án cải cách tiền lương, Chính phủ đề xuất từ ngày 1-7 tới, mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng đang được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức hiện nay sẽ được tăng lên 2,34 triệu đồng/tháng, tương ứng mức tăng 30%. Như vậy, chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay

Các trường hợp hưởng chính sách, chế độ gắn với mức lương cơ sở cũng được hưởng mức tăng tương ứng 30%.

Theo nghị quyết về cải cách tiền lương, sẽ có 9 loại phụ cấp mới như phụ cấp kiêm nhiệm, thâm niên vượt khung, trách nhiệm công việc, ưu đãi theo nghề. Tuy nhiên từ 1-7, các điều kiện chưa đủ thực hiện 9 loại phụ cấp này nên Chính phủ đề nghị giữ nguyên phụ cấp hiện hành như phụ cấp chức vụ lãnh đạo, kiêm nhiệm, thâm niên vượt khung, trách nhiệm theo nghề.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết Chính phủ sẽ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp và một số chế độ đặc thù của lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức một số chuyên ngành, đặc biệt là phụ cấp theo nghề mà trong quá trình thực hiện phát sinh bất hợp lý.

Người đứng đầu Bộ Nội vụ nhấn mạnh mức tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (30%) là mức tăng cao nhất từ trước đến nay, góp phần cải thiện đời sống người hưởng lương và hưởng chế độ phụ cấp, trợ cấp, các chính sách hỗ trợ gắn với mức lương cơ sở.

Theo lãnh đạo Bộ Nội vụ, những thay đổi về tiền lương nêu trên thể hiện nỗ lực rất lớn của Chính phủ, cũng như Bộ Nội vụ và các bộ, ngành trong triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27 Trung ương khóa XII; nhất là trong điều kiện ngân sách còn hạn hẹp, tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn sau tác động của đại dịch COVID-19.

Tác giả: Minh Chiến

Nguồn: nld.com.vn