Tổng Bí thư: Phải bước thật mạnh, tiến thật xa, Nghệ An như thế mới là Nghệ An

Tổng Bí thư yêu cầu khi có Nghị quyết của Trung ương, Nghệ An phải tạo chuyển biến rõ rệt, tinh thần là bước thật mạnh, tiến thật xa, Nghệ An như thế mới là Nghệ An.

Sáng 25/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26 ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị khoá XI về phương hướng nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương trình bày nội dung tờ trình, ý kiến của các cơ quan và lãnh đạo Tỉnh uỷ Nghệ An, Bộ Chính trị đánh giá, sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết, Nghệ An đang từng bước hướng tới là trung tâm về tài chính, thương mại, du lịch, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, công nghiệp công nghệ cao, y tế, văn hoá, thể thao của khu vực Bắc Trung Bộ.

Theo đó, kinh tế phát triển khá toàn diện, tăng trưởng khá nhanh, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, quy mô kinh tế được mở rộng, năm 2022 đứng thứ 10 trong toàn quốc và gấp 2,5 lần năm 2013; GRDP bình quân đầu người tăng nhanh đạt 51,4 triệu đồng, gấp 2 lần năm 2013. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng khu vực công nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý.

Tuy nhiên, Nghệ An vẫn là tỉnh còn nhiều khó khăn, phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, kinh tế biển hiệu quả chưa cao, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển…

Để xây dựng Nghệ An – quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành tỉnh khá của cả nước, tương xứng với vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung Bộ và cả nước, Bộ Chính trị thống nhất ban hành Nghị quyết mới về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc họp.

Trong đó, xác định mục tiêu Nghệ An là tỉnh phát triển khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hoá xứ Nghệ, đặc biệt quốc phòng an ninh và chủ quyền biển đảo được bảo đảm vững chắc, tổ chức Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh.

Toàn cảnh cuộc họp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu phải có biện pháp tổ chức chỉ đạo một cách cụ thể, tích cực, quyết liệt, có hiệu quả rõ rệt chứ không phải là Trung ương ban hành Nghị quyết xong rồi khoán trắng cho địa phương, mà các ngành, các cấp phải vào cuộc. Tất cả đồng bộ trên dưới đồng lòng dọc ngang thông suốt.

“Trên cơ sở tổng kết, chúng ta đã có bước tiến mới và có thêm kinh nghiệm, nhưng lần này, khi có Nghị quyết của Trung ương phải tạo chuyển biến rõ rệt, tỉnh phải cụ thể hoá và có chương trình hành động, tinh thần là bước thật mạnh, tiến thật xa, Nghệ An như thế mới là Nghệ An”, Tổng Bí thư nhấn mạnh./.

Theo Văn Hiếu

Link gốc: https://vov.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-phai-buoc-that-manh-tien-that-xa-nghe-an-nhu-the-moi-la-nghe-an-post1022425.vov