The news is by your side.
Browsing Tag

giá xăng dầu

Giá xăng tiếp tục tăng mạnh

Thị trường xăng dầu thế giới thời gian vừa qua chịu ảnh hưởng của việc nhu cầu tăng, thiếu nguồn cung về than và khí đốt tại một số khu vực, làm tăng giá xăng dầu thành phẩm trên thị…

Thả nổi hay ghìm giá xăng dầu?

Giá xăng dầu trên thế giới tăng phi mã và Việt Nam đang gồng mình ghìm giá bằng quỹ bình ổn và có thể tới đây là chính sách thuế. Điều hành giá xăng dầu đang lạc nhịp so với nhiều nước...…