Nghệ An nghiêm cấm trường học lợi dụng tổ chức trải nghiệm sai quy định

Sở GD&ĐT Nghệ An vừa có văn bản chấn chỉnh một số đơn vị trực thuộc lợi dụng tổ chức hoạt động trải nghiệm để đưa học sinh tham quan du lịch.

Theo yêu cầu của Sở GD&ĐT Nghệ An, hoạt động trải nghiệm phải gắn với địa chỉ đỏ, di tích lịch sử. Ảnh: NTCC.

Trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh, một số trường có kế hoạch tổ chức đi tham quan du lịch cho học sinh và nhận được nhiều ý kiến trái chiều trong quá trình tổ chức.

Trước thực tế này, Sở GD&ĐT Nghệ An đã có văn bản chỉ đạo để hoạt động giáo dục ngoài nhà trường được thực hiện hiệu quả, đúng mục đích, ý nghĩa. Tránh tình trạng lợi dụng đưa đồng loạt học sinh đi tham quan du lịch đơn thuần, không đảm bảo an toàn và ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.

Theo đó, để chấm dứt ngay tình trạng này, Sở Giáo dục và Đào tạo nghiêm cấm các trường học lợi dụng việc tổ chức dạy học, hoạt động giáo dục ngoài nhà trường để thu tiền trái quy định và đồng loạt đưa học sinh đi tham quan du lịch.

Đồng thời yêu cầu các đơn vị khi tổ chức dạy học, hoạt động giáo dục ngoài nhà trường phải xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học cụ thể; phù hợp về nội dung, mục tiêu yêu cầu cần đạt của chương trình, thời lượng và điều kiện thực tế của nhà trường.

Việc huy động các nguồn lực để tổ chức phải được thực hiện theo đúng quy định.

Về vấn đề này, ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cũng nhấn mạnh, các nhà trường không tổ chức cho học sinh đi tham quan trải nghiệm dài ngày với chi phí lớn, nguy cơ mất an toàn. Hoạt động trải nghiệm được khuyến khích nhằm phát huy năng lực, phẩm chất toàn diện cho học sinh và có nhiều hình thức trong và ngoài nhà trường. Tuy nhiên, khi tổ chức trải nghiệm ngoài nhà trường phải gắn với địa chỉ đỏ, địa điểm gần nhà trường, và trong tỉnh.

Theo Hồ Lai

Link gốc: https://giaoducthoidai.vn/nghe-an-nghiem-cam-truong-hoc-loi-dung-to-chuc-trai-nghiem-sai-quy-dinh-post626485.html