Nghệ An: Hoàn thành việc tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các chung cư trước ngày 10/11/2023

Vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Công điện số 27 yêu cầu các đơn vị, Sở, ngành tổ chức tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, hoàn thành trước ngày 10/11/2023.

Thành phố Vinh là nơi tập trung nhiều chung cư và nhà ở nhiều căn hộ.

Công điện nêu rõ: Thời gian qua, tình hình cháy, nổ trên địa bàn cả nước diễn biến phức tạp, đã xảy ra nhiều vụ cháy, nổ gây thiệt hại rất nghiêm trọng về người và tài sản. Tại Nghệ An, thời gian qua mặc dù không xảy ra các vụ cháy, nổ lớn gây thiệt hại về người và thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, tuy nhiên số vụ cháy còn xảy ra nhiều. Trong khi đó, qua theo dõi, Nghệ An là một trong những địa phương có số lượng chung cư, số nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh lớn nên nguy cơ về cháy, nổ, tai nạn, sự cố đối với các loại hình này luôn tiềm ẩn ở mức cao.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn về công tác PCCC, đặc biệt là kỹ năng PCCC và thoát nạn cho người dân khi có sự cố cháy, nổ: Qua đó, để tăng cường công tác PCCC trên địa bàn tỉnh, nhất là trong mùa hanh khô sắp tới, đồng thời triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường công tác PCCC, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc, chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH).

Việc triển khai thực hiện phải cụ thể trách nhiệm của đơn vị, tổ chức, cá nhân; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá kết quả để xem xét trách nhiệm đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện không nghiêm túc; mỗi cán bộ, công chức, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện các quy định về PCCC.

Các nội dung tuyên truyền, hướng dẫn phải cụ thể, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện; tuyên truyền sâu rộng để mọi người dân thực hiện tốt lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ: “Từng người dân, từng gia đình nâng cao nhận thức về PCCC, đặt sự an toàn về tính mạng sức khỏe của mình là trên hết, trước hết, xác định PCCC là bảo vệ sự an toàn của chính mình, của người thân và của toàn xã hội”.

Đồng thời, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công điện này; nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan thiếu trách nhiệm để xảy ra các vụ cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản tại địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

Tổ chức tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC tại các chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao: Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, địa phương có liên quan tổ chức tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC tại các chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao; nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn để đánh giá thực trạng, có ngay các giải pháp hạn chế xảy ra cháy, nổ và giảm thiểu tối đa thiệt hại, hậu quả do cháy, nổ gây ra; hoàn thành việc tổng kiểm tra trước ngày 10/11/2023.

Qua kiểm tra, tập trung yêu cầu, hướng dẫn người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình thực hiện đầy đủ các điều kiện an toàn về PCCC&CNCH; tự tổ chức kiểm tra an toàn về PCCC&CNCH như: Việc duy trì yêu cầu về ngăn cháy lan, lối thoát nạn, lối thoát khẩn cấp; hệ thống, thiết bị PCCC; hệ thống điện; quản lý, sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy, nổ, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, sạc điện ôtô, xe máy điện, xe đạp điện; bố trí, sắp xếp vật dụng, phương tiện (ôtô, xe máy…), hàng hóa kinh doanh trong nhà bảo đảm ngăn cháy lan; tổ chức lực lượng PCCC tại chỗ trực để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố ngay từ khi mới phát sinh); trang bị hệ thống, thiết bị báo cháy tự động, hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà, bình chữa cháy xách tay… phù hợp với quy mô của nhà.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát, thống kê danh sách công trình, phân loại các tồn tại, vi phạm theo lĩnh vực xây dựng, PCCC, điện lực… để tham mưu các giải pháp tăng cường về PCCC, thoát nạn với tinh thần hạn chế ảnh hưởng việc nhu cầu sinh sống chính đáng của người dân và hạn chế đến mức thấp nhất việc xảy ra cháy do nguyên nhân chủ quan của con người.

Cùng với đó, tiếp tục phối hợp các cơ quan truyền thông, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng về PCCC&CNCH cho nhân dân vào các khung giờ vàng trên các kênh truyền hình địa phương, qua các phương tiện phát thanh tại các khu dân cư, trên zalo, facebook… Trực tiếp tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn cho 100% hộ gia đình, người làm việc tại các cơ sở chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao; nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao… trên địa bàn. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng cơ sở vi phạm PCCC đã bị xử phạt nhưng vẫn không khắc phục, làm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy, nổ.

Sở Xây dựng phối hợp Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan tiến hành tổng kiểm tra, rà soát, phân loại, đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật về xây dựng đối với các cơ sở chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao; nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn. Trên cơ sở kết quả tổng kiểm tra để lập danh sách và tham mưu giải pháp khắc phục, tháo gỡ, xử lý đối với các công trình, cơ sở còn tồn tại, vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Đặc biệt, tham mưu triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Xây dựng về tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ, công trình có thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ ở. Trong đó, chấn chỉnh hoạt động quản lý xây dựng, nhất là việc cấp phép, thanh tra, kiểm tra, chấp hành pháp luật về xây dựng; gắn trách nhiệm cụ thể tới từng đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc cấp phép, quản lý trật tự xây dựng; xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi vi phạm trong lĩnh vực hoạt động xây dựng; đồng thời, kiên quyết không để xảy ra tình trạng cơ sở vi phạm đã bị xử phạt nhưng vẫn không khắc phục để tồn tại, vi phạm kéo dài làm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy, nổ.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về xây dựng đối với các công trình chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao; các cơ sở thuộc loại hình chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao; nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn. Chỉ đạo UBND cấp huyện quản lý chặt chẽ các công trình theo đúng mục đích, công năng thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt…

Tác giả: Quang Hợp

Nguồn: baoxaydung.com.vn