Ngân sách của Nghệ An được bổ sung 70% số tăng từ hoạt động xuất, nhập khẩu

Hàng năm, ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh Nghệ An không quá 70% số tăng thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu của hàng hóa xuất, nhập khẩu so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An được Quốc hội thông qua sáng 13/11.

Nghị quyết này quy định thí điểm một số cơ chế về quản lý tài chính – ngân sách Nhà nước và phân cấp quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch, lâm nghiệp được thực hiện từ 1/1/2022, trong vòng 5 năm.

Bổ sung 70% số tăng từ hoạt động xuất nhập khẩu

Theo nghị quyết, Nghệ An được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn vay nước ngoài của Chính phủ vay về cho tỉnh vay lại. Tổng mức dư nợ vay không vượt quá 40% số thu ngân sách tỉnh được hưởng theo phân cấp. Tổng mức vay và bội chi ngân sách tỉnh hằng năm do Quốc hội quyết định theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh đó, hằng năm, ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh Nghệ An không quá 70% số tăng thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao (không bao gồm thuế giá trị gia tăng của hàng hóa nhập khẩu), nhưng không vượt quá tổng số tăng thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu so với số thu thực hiện năm trước và ngân sách trung ương không hụt thu để thực hiện các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng của địa phương.

Nghệ An cũng được phân bổ thêm 45% số chi tính theo định mức dân số khi xây dựng định mức chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 và trong thời gian thực hiện Nghị quyết này.

Một góc TP. Vinh, Nghệ An. Ảnh: TTXVN

Được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất rừng dưới 50 ha

Cũng theo nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn từ 50 ha trở lên; đất trồng lúa 2 vụ trở lên với quy mô từ 500 ha trở lên trở lên của tỉnh Nghệ An và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

HĐND tỉnh Nghệ An quyết định chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50 ha; đất rừng sản xuất dưới 1.000 ha; đất trồng lúa 2 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Việc quyết định chuyển mục đích sử dụng trên phải thực hiện công khai, lấy ý kiến người dân, đối tượng chịu sự tác động của việc chuyển đổi mục đích sử dụng và bảo đảm nguyên tắc, điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp, pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan…

Về quản lý quy hoạch, trên cơ sở đồ án quy hoạch xây dựng khu chức năng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc phân cấp cho UBND tỉnh Nghệ An thực hiện phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị theo trình tự, thủ tục do Thủ tướng Chính phủ quy định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Vì sao Nghệ An có cơ chế đặc thù trên?

Trước khi nghị quyết được thông qua, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo nghị quyết.

Theo ông Nguyễn Phú Cường, đa số ý kiến các vị đại biểu Quốc hội đều nhất trí ban hành Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An, nhằm thể chế hóa kịp thời các Nghị quyết của Đảng, góp phần tạo thuận lợi trong thu hút nguồn lực đầu tư, tăng tính đột phá về cơ chế, chính sách, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, tạo sự lan tỏa vùng, miền, tạo tiền đề để áp dụng cho các địa phương khác.

Một số ý kiến cho rằng, việc ban hành cơ chế đặc thù đối với các tỉnh trên cần cân nhắc để bảo đảm công bằng với các địa phương khác.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường. Ảnh: Quốc hội.

Theo Chủ nhiệm Cường, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho rằng, Nghệ An và một số tỉnh, thành phố được lựa chọn là các địa phương có đặc thù về địa lý, dân số, lịch sử, văn hóa và tiềm năng phát triển kinh tế. Nghệ An là tỉnh có diện tích đất rộng, dân số đông, có tiềm năng nhưng chưa có cơ chế bứt phá. Theo đó, UBTVQH xin Quốc hội cho phép ban hành Nghị quyết về cơ chế đặc thù áp dụng thí điểm cho Nghệ An và một số đại phương khác.

UBTVQH nhận thấy, việc quy định mức trần dư nợ vay đối với các địa phương là nhằm tạo dư địa cho các địa phương chủ động huy động nguồn lực, trên cơ sở tổng kết sẽ xác định mức phù hợp.

Mặt khác, theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, căn cứ nhu cầu huy động, dự kiến khả năng thu, khả năng hấp thụ vốn, khả năng trả nợ của từng địa phương, hằng năm Quốc hội quyết định mức vay cho từng địa phương, bảo đảm điều tiết hợp lý, công bằng. Như vậy, việc áp dụng cơ chế này không ảnh hưởng đến dư địa vay của các địa phương khác. Do đó, UBTVQH xin Quốc hội cho phép giữ như quy định tại dự thảo nghị quyết.

UBTVQH cho rằng, nhằm khuyến khích, tạo động lực cho các địa phương trong hoạt động xuất, nhập khẩu, tăng thu trên địa bàn thì việc bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương (NSTW) cho ngân sách địa phươn không quá 70% số tăng thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu là cần thiết và phù hợp với khả năng của NSTW.

“Việc quy định mức trần 70% cũng bảo đảm tính linh hoạt trong thực hiện. Nếu trong điều kiện NSTW tăng thu lớn, có thể bổ sung 70% số tăng thu cho địa phương; trường hợp NSTW khó khăn, có thể bổ sung cho địa phương thấp hơn. Nếu bỏ cụm từ “không quá” sẽ đồng nghĩa với việc NSTW hàng năm trong mọi tình huống phải bổ sung đủ 70%, sẽ gây khó khăn cho NSTW, nhất là trong bối cảnh ngân sách biến động như hiện nay”, ông Cường cho hay.

Theo Văn Dũng/ Nhà đầu tư

Link gốc: https://nhadautu.vn/ngan-sach-cua-nghe-an-duoc-bo-sung-70-so-tang-tu-hoat-dong-xuat-nhap-khau-d60359.html