Nam Đàn (Nghệ An): 72/72 công trình, dự án bị thanh tra có sai sót khi tính khối lượng các hạng mục

Thanh tra tỉnh Nghệ An vừa chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Nam Đàn, đặc biệt phát hiện 72/72 công trình dự án bị thanh tra có sai sót khi tính khối lượng các hạng mục.

Trụ sở UBND huyện Nam Đàn.

Theo đó, Thanh tra tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kết luận thanh tra số 08/KL-TTR chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đầu tư tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Qua thanh tra 72 công trình, dự án, Thanh tra tỉnh phát hiện 1,446 tỷ đồng sai phạm.

Cụ thể, một số công trình, dự án phê duyệt chỉ định đổ thải xây dựng trên địa bàn huyện. Trên thực tế, huyện Nam Đàn không có bãi thải, cơ sở xử lý chất thải rắn công nghiệp theo quy định, do đó việc phê duyệt này đã vi phạm Luật Bảo vệ môi trường 2020, Nghị định 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.

Biện pháp thi công tại công trình đường xóm 5 xã Nam Lĩnh, công trình thoát nước đền Độc Lôi sơn đi trại cá, nâng cấp đường Đồng Danh và đường Lương Tâm xã Nam Cường còn có hiện tượng tùy tiện dùng máy móc và thủ công trong việc đào đắp, vận chuyển đất. Bản vẽ thiết kế, hạng mục công trình làm cơ sở lập dự toán và thi công không thể hiện chi tiết như Dự án Kè các dãy ao sen xã Kim Liên, đường xóm 5 xã Nam Lĩnh.

Phát hiện 72/72 công trình, dự án có sai sót khi tính khối lượng các hạng mục, một số công tác áp sai định mức, đơn giá làm tăng chi phí đầu tư xây dựng công trình. Riêng công trình trụ sở làm việc của UBND xã Nam Giang với kinh phí hơn 6,3 tỷ đồng trong đó có hạng mục cải tạo nhà từ 01 tầng lên 02 tầng nhưng không có bảng tính toán kiểm tra sức chịu tải của nền, móng khung nhà dễ xảy ra ra nguy cơ tai nạn.

Bên cạnh đó, giá cây trồng không có trong thông báo giá nhưng nhà tư vấn, chủ đầu tư không thực hiện xin xác nhận giá cây trồng trước khi thực hiện dự án như: Dự án Kè các ao sen xã Kim Liên, đường đi xóm 5 xã Nam Lĩnh.

Nhiều công trình được các đơn vị tư vấn lập áp mã định mức trước đó trong khi đã có quy định bổ sung mã định mức mới cho nhiều hạng mục, công việc. Điều này dẫn tới làm tăng chi phí như: Áp dụng mã ván khuôn gỗ mà không áp dụng mã ván khuôn thép cho bê tông mặt đường, ván khuôn bờ kênh mương, ván khuôn ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ thống giáo ống cho ván khuôn sàn mái nhà, ván khuôn tường, dầm giằng…

Quá trình lập hồ sơ mời thầu, chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn chủ yếu căn cứ khối lượng hạng mục, công tác theo dự toán mà chưa kiểm tra, rà soát tính toán lại khối lượng thi công theo bản vẽ thiết kế, dẫn đến việc ký kết hợp đồng xây đường không đúng với khối lượng thi công theo bản vẽ thiết kế được duyệt. Việc thương thảo trước khi ký hợp đồng không có điều chỉnh giá hợp đồng so với giá trúng thầu, thời gian thi công, các hạng mục trong hồ sơ thiết kế và thực hiện thi công.

Kết luận cũng cho thấy công tác giám sát kỹ thuật, quản lý chất lượng công trình dự án không có văn bản cử cán bộ giám sát của đơn vị, được chỉ định tư vấn giám sát theo quy định. Nội dung ghi nhật ký giám sát còn sơ sài, chung chung. 71/72 công trình, dự án án được kiểm tra, đơn vị giám sát, chủ đầu tư ký nghiệm thu không đúng khối lượng thực tế thi công và toàn bộ 72 công trình, dự án không có giám sát cộng đồng theo quy định tại Điều 75 Luật Đầu tư công năm 2019.

Có 2 công trình đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chủ đầu tư, nhà thầu thi công chậm làm thủ tục trình hồ sơ đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành (vi phạm quy định tại Điều 21 Thông tư 10/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính).

Qua kiểm tra 72 công trình, dự án, Thanh tra tỉnh phát hiện sai phạm 1,446 tỷ đồng trong tổng giá trị dự toán được duyệt trên 253 tỷ đồng (tổng giá trị xây lắp 224 tỷ đồng).

Để xảy ra tồn tại, hạn chế nêu trên, Thanh tra tỉnh cho rằng nguyên nhân do năng lực và trách nhiệm của một số chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án và một số nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế, giám sát còn hạn chế… Bên cạnh đó, việc bố trí vốn đầu tư còn chậm; một số nhà thầu thi công thiếu năng lực, thiếu trách nhiệm dẫn đến tiến độ thi công một số công trình chậm theo hợp đồng đã ký kết.

Đồng thời, kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân để xảy ra tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Nam Đàn.

Tác giả: Quang Hợp 

Nguồn: Baoxaydung.com.vn

công trình sai phạm nghệ annam đàn nghệ an