Tin Nghệ Tĩnh

Hà Tĩnh phân bổ hơn 258 tỷ đồng xây dựng NTM năm 2018

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định phân bổ nguồn vốn kế hoạch vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2018 cho các địa phương, đơn vị với tổng kinh phí 258,3 tỷ đồng.

Nhiều cơ sở tái chế hạt nhựa ở huyện Diễn Châu gây ô nhiễm môi trường
Người dân Cẩm Hưng (Cẩm Xuyên Hà Tĩnh ) làm mương thoát nước

Trong đó, nguồn vốn đầu tư phát triển 183,8 tỷ đồng gồm: đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo 1,5 tỷ đồng; thực hiện các nội dung về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 33,6 tỷ đồng; thực hiện tại các địa phương do UBND cấp huyện phân cho các xã 148,7 tỷ đồng.

Nguồn vốn sự nghiệp 74,5 tỷ đồng giành cho phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân; phát triển hợp tác xã, xây dựng mô hình mẫu, xã nông thôn mới kiểu mẫu; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn; phát triển giáo dục ở nông thôn; nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân NTM; vệ sinh môi trường nông thôn, khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề; nâng cao năng lực, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình; truyền thông về xây dựng NTM; kinh phí quản lý, chỉ đạo thực hiện chương trình; hỗ trợ các địa phương thực hiện chương trình NTM...

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh kiểm tra, hướng dẫn, giám sát các địa phương phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp và triển khai thực hiện, đảm bảo việc quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đối tượng và quy định hiện hành; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo, đăng ký kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 của Chương trình với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định; chủ trì, phối hợp sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh phân bổ chi tiết số vốn thực hiện các nội dung về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đối với các dự án có đủ thủ tục hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các địa phương phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển và triển khai thực hiện, đảm bảo việc quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đối tượng và quy định hiện hành, không để phát sinh nợ xây dựng cơ bản; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

UBND các huyện, thành phố, thị xã phân bổ vốn đầu tư phát triển chi tiết cho các xã theo quy định tại Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 và các quy định hiện hành; cân đối ngân sách cấp huyện, xã để hỗ trợ và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác bảo đảm đủ nguồn lực thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2018; ưu tiên trả nợ, nếu còn nguồn mới cho phép bố trí dự án khởi công mới, tuyệt đối không để phát sinh nợ xây dựng cơ bản.

UBND các xã phân bổ vốn đầu tư phát triển do tỉnh hỗ trợ cho các công trình, dự án và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện các tiêu chí NTN theo quy định tại Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 07/02/2017, bảo đảm nguyên tắc ưu tiên trả nợ công trình hoàn thành, chuyển tiếp, tuyệt đối không để phát sinh nợ xây dựng cơ bản; thực hiện các nội dung được hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017, hướng dẫn của Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh và các quy định hiện hành.

Tác giả bài viết: Ngô Thắng

Nguồn tin: baohatinh.vn

Nguồn tham khảo: Báo Mới
LIKE (THÍCH) NGHETINHPLUS.VN ĐỂ CẬP NHẬT TIN MỚI

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI ĐỌC NHIỀU CÙNG CHUYÊN MỤC