Đố bạn biết, đây là chó hay là ngựa?

Chỉ ba tấm hình thôi mà đã đủ để cư dân mạng được một phen cười ngặt nghẽo. Tất cả cũng chỉ vì ngoại hình khó đỡ của chú chó này!